Pengumuman mengenai Pembahagian Pendapatan untuk Principal Islamic PRS Plus ("PRS")

Pengumuman mengenai Pembahagian Pendapatan untuk Principal Islamic PRS Plus ("PRS")

Kami dengan sukacitacitanya mengumumkan pembahagian pendapatan untuk dana PRS kami.
Kadar pengagihan (Tarikh Pascapendapatan: 15 August 2022) adalah seperti di bawah:

Funds Distribution (MYR)
Principal Islamic PRS Plus Conservative – Kelas A 1.62 sen per unit
Principal Islamic PRS Plus Conservative – Kelas C 1.52 sen per unit
Principal Islamic PRS Plus Conservative – Kelas X 1.35 sen per unit
Principal Islamic PRS Plus Moderate – Kelas A 1.82 sen per unit
Principal Islamic PRS Plus Moderate – Kelas C 1.97 sen per unit
Principal Islamic PRS Plus Moderate – Kelas X 1.48 sen per unit
Principal Islamic PRS Plus Growth – Kelas A 2.01 sen per unit
Principal Islamic PRS Plus Growth – Kelas C 1.84 sen per unit
Principal Islamic PRS Plus Growth – Kelas X 1.85 sen per unit
Principal Islamic PRS Plus Equity – Kelas A 0.33 sen per unit
Principal Islamic PRS Plus Equity – Kelas C 0.35 sen per unit
Principal Islamic PRS Plus Equity – Kelas X 0.31 sen per unit
Principal Islamic PRS Plus Asia Pacific Ex-Japan Equity – Kelas A 3.72 sen per unit
Principal Islamic PRS Plus Asia Pacific Ex-Japan Equity – Kelas C 3.72 sen per unit
Principal Islamic PRS Plus Asia Pacific Ex-Japan Equity – Kelas X 3.55 sen per unit

Pengagihan akan dilaburkan semula secara automatik untuk unit tambahan, dan ia akan ditunjukkan dalam jumlah pegangan unit anda dalam dana PRS.
 

 

Penafian:
Anda dinasihatkan untuk membaca dan memahami Prospektus, Memorandum Maklumat dan/atau Dokumen Pendedahan yang relevan termasuk apa-apa tambahan dan Lembaran Sorotan Produk (jika ada). Prospektus, Memorandum Maklumat dan/atau Dokumen Pendedahan yang relevan termasuk apa-apa tambahan dan Lembaran Sorotan Produk (jika ada) telah didaftarkan dan/atau diserah simpan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, yang tidak bertanggungjawab terhadap kandungan tersebut. Salinan Prospektus, Memorandum Maklumat dan/atau Dokumen Pendedahan yang relevan termasuk apa-apa tambahan dan Lembaran Sorotan Produk (jika ada) boleh didapati di pejabat, pengedar atau laman web kami di www.principal.com.my. Pengeluaran mana-mana unit yang berkaitan dengan Prospektus, Memorandum Maklumat dan/atau Dokumen Pendedahan yang relevan hanya akan dibuat apabila menerima permohonan yang dirujuk dan mengiringi salinan Prospektus, Memorandum Maklumat dan/atau Dokumen Pendedahan yang relevan. Sila ambil perhatian bahawa pelaburan dalam dana unit amanah, dana borong dan/atau skim persaraan swasta yang berkaitan mempunyai risiko. Panduan pelbagai risiko yang terlibat diterangkan dalam Prospektus, Memorandum Maklumat dan/atau Dokumen Pendedahan yang berkaitan. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia tidak menyemak iklan yang dikeluarkan oleh Principal.

Media center image alignment
CENTER