UNSDG

#1: Matlamat Pembangunan Lestari PBB (UNSDG) 


UNSDG Logo 
Agenda 2030 menuju Pembangunan Lestari yang telah diamalkan oleh semua Negara Anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2015 telah menyediakan pelan tindakan demi keamanan dan kemakmuran rakyat serta dunia pada masa ini, juga pada masa hadapan. Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) merangkumi 17 perkara yang merupakan seruan oleh semua negara sama ada negara maju mahupun negara membangun dalam satu perkongsian global untuk mengambil tindakan segera. PBB sedar bahawa usaha untuk menamatkan kemiskinan dan kekurangan lain mesti ditangani sejajar dengan strategi dengan matlamat menambah baik tahap kesihatan dan pendidikan, mengurangkan ketidaksamaan serta memacu pertumbuhan ekonomi. Pada masa yang sama, turut berusaha menangani isu perubahan iklim dan memelihara lautan serta hutan.

Kami di Principal Malaysia, telah menyelaraskan tanggungjawab dan komitmen kelestarian kami kepada sembilan Matlamat Pembangunan Lestari PBB:

No poverty

MATLAMAT 1: BASMI KEMISKINAN
Membasmi kemiskinan dalam pelbagai bentuk di mana-mana sahaja  

 

Good health and well-being

MATLAMAT 3: KESIHATAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN
Memastikan kehidupan yang sihat dan menggalakkan kesejahteraan buat semua tanpa mengira usia

Quality education

MATLAMAT 4: KUALITI PENDIDIKAN
Memastikan semua orang mendapat pendidikan yang berkualiti dan saksama, merangkumi semua perkara serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat.  

 

Affordable and clean energy

MATLAMAT 7: TENAGA MAMPU MILIK DAN BERSIH
Memastikan semua orang menerima tenaga yang mampu milik, boleh dipercayai, lestari dan moden.

Decent work and economic growth

MATLAMAT 8: PEKERJAAN YANG SESUAI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terjamin, inklusif dan mampan, pekerjaan penuh masa dan produktif serta kerja yang bersesuaian buat semua 

 

Reduced Inequalities

MATLAMAT 10: MENGURANGKAN KETIDAKSAMAAN
Mengurangkan ketidaksamaan dalam negara dan antara negara

 

Climate Action

MATLAMAT 13: TINDAKAN IKLIM
Melaksanakan tindakan segera untuk menangani isu perubahan iklim dan kesan-kesannya  

 

Peace, justice and strong institutions

MATLAMAT 16: KEAMANAN, KEADILAN DAN INSTITUSI YANG TEGUH
Menggalakkan masyarakat yang aman dan inklusif demi pembangunan lestari. Menyediakan capaian terhadap keadilan untuk semua dan membina institusi yang berkesan, bertanggungjawab serta inklusif dalam semua tahap.

 

Partnership for the goals

MATLAMAT 17: KERJASAMA DEMI MATLAMAT
Memperkukuh cara pelaksanaan dan menggiatkan semula perkongsian global demi pembangunan lestari