Bukan hari perniagaan bagi Principal Islamic Global Sukuk Fund (IGSF), Principal Islamic Asia Pacific Dynamic Income & Growth Fund (IAPDI), Principal Islamic Global Multi-Asset Fund (IGMA) and Principal Islamic Global Responsible Equity Fund (IGREF).

  • Dana Sasaran akan membekukan semua transaksi dari 6 Mei 2024 hingga 12 Mei 2024 bagi membolehkan penggabungan berkuat kuasa pada 10 Mei 2024.

  • Disebabkan penggabungan dan tiada dagangan boleh dilakukan dalam tempoh ini, kami dikehendaki mengisytiharkan hari tanpa berurus niaga.

Table Merge