Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Money Market Income Fund (Kelas AR)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Money Market Income Fund (Class AR) 0.58% 2.52% 7.99% 16.11% 70.27% 0.9756 27.08
Penanda aras 0.12% 0.50% 2.59% 5.91% 32.24%
Penanda aras : CIMB Bank Overnight Rate

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Mar-2022 0.49 2.00
Dec-2021 0.49 2.00
Sep-2021 0.59 2.40
Jun-2021 0.84 3.44

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk memberikan pilihan pelaburan berisiko rendah yang biasanya memperoleh faedah yang lebih tinggi daripada akaun bank tradisional. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai tempoh pelaburan jangka pendek atau sederhana;
 • mahukan portfolio yang melabur dalam Deposit;
 • mahukan aliran pendapatan; dan/atau
 • mencari pemeliharaan modal* dan fleksibiliti dalam pelaburan.

*Dana ini tidak menjamin mahupun melindungi modal 

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan 

Setiap suku tahun, jika ada, dalam 14 hari selepas hari terakhir setiap suku tahun.
 

Pelaburan Permulaan#

MYR 10,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS (Jika ada) adalah MYR1,000.00 (atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP) atau jumlah yang dinyatakan diatas,yang mane lebih tinggi. Sila ambil perhatian bahawa mungkin terdapat perubahan pada status kelayakan dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk di laman web kami www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my bagi info terkini. 

Pelaburan Tambahan#

MYR 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS (Jika ada) adalah MYR1,000.00 (atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP) atau jumlah yang dinyatakan diatas,yang mane lebih tinggi. Sila ambil perhatian bahawa mungkin terdapat perubahan pada status kelayakan dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk di laman web kami www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my bagi info terkini. 

Tempoh Bertenang#

Bagi pelabur kali pertama, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan lengkap diterima oleh kami atau Pengedar kami. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut dibeli. Kami akan mengembalikan jumlah pelaburan termasuk Bayaran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam MYR dalam tempoh sepuluh (10) hari kalendar dari hari kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau mana-mana Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang. Sekiranya, dana adalah dana EPF-MIS yang diluluskan dan anda melabur melalui EPF-MIS, hak bertenang tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Walau bagaimanapun, pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS (Jika ada) adalah MYR1,000.00 (atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP) atau jumlah yang dinyatakan diatas,yang mane lebih tinggi. Sila ambil perhatian bahawa mungkin terdapat perubahan pada status kelayakan dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk di laman web kami www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my bagi info terkini. 

 

Pengeluaran Minimum#

1,000 units atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS (Jika ada) adalah MYR1,000.00 (atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP) atau jumlah yang dinyatakan diatas,yang mane lebih tinggi. Sila ambil perhatian bahawa mungkin terdapat perubahan pada status kelayakan dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk di laman web kami www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my bagi info terkini. 

 

Tarikh Pelancaran#

Tarikah berkuatkuasa

#Berkuat kuasa 13 Ogos 2021, Dana ini akan dibahagikan kepada Kelas AI dan AR di mana pemegang unit individu akan ditetapkan kepada Kelas AR dan pemegang unit bukan individu akan ditetapkan kepada Kelas AI.
*Tarikh pelancaran berkesan Kelas AR adalah tarikh Dana dibahagikan kepada Kelas AI dan AR.

 

Rakan Kongsi Dana

 • AmInvestment Bank Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Investment Bank - Retail Equities
 • CIMB Private Banking
 • Principal Distributors
 • Hong Leong Bank Berhad
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • Phillip Mutual Berhad
 • RHB Bank Berhad
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
 • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan

Tiada.
 

Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 0.40% setahun daripada NAB Dana.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.03% per annum of the NAV of the Fund. termasuk fi penjaga tempatan tetapi tidak termasuk fi dan caj sub-penjaga asing (jika ada)) daripada NAB.
 
Yuran Penukaran

 

Penukaran akan dijalankan berdasarkan nilai pelaburan anda dalam Kelas. Jumlah minimum untuk tukar adalah tertakluk kepada:
- Untuk beralih keluar dari Kelas:

 • pengeluaran minimum yang terpakai kepada Kelas;
 • baki minimum yang diperlukan untuk Kelas, melainkan anda menarik diri daripada Kelas secara keseluruhan; Dan
 • Yuran Pengeluaran Kelas (jika ada)..

- Untuk penukaran ke Kelas:

 •  jumlah pelaburan awal minimum atau jumlah pelaburan tambahan minimum (mengikut mana-mana yang berkenaan) terpakai kepada Kelas; Dan
 • Yuran Penukaran yang dikenakan untuk tukar yang dicadangkan (jika ada).

Anda boleh berunding untuk menurunkan jumlah pertukaran anda dengan kami atau Pengedar kami.