Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Money Market Income Fund (Kelas AI)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Money Market Income Fund (Class AI) 0.58% 2.53% 8.01% 16.12% 70.29% 0.9757 475.22
Penanda aras 0.12% 0.50% 2.59% 5.91% 32.24%
Penanda aras : CIMB Bank Overnight Rate

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Mar-2022 0.49 2.00
Dec-2021 0.49 2.00
Sep-2021 0.59 2.40
Jun-2021 0.84 3.44
Jun-2021 0.84 3.44
Mar-2021 0.46 1.88
Dec-2020 0.61 2.48
Sep-2020 0.79 3.20
Jun-2020 0.69 2.76
Mar-2020 0.58 2.36
Dec-2019 1.20 4.84
Sep-2019 0.20 0.84
Jun-2019 0.68 2.76
Mar-2019 1.02 4.20
Dec-2018 1.01 4.12

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat umum

Dana ini bertujuan untuk memberikan pilihan pelaburan berisiko rendah yang biasanya memperoleh faedah yang lebih tinggi daripada akaun bank tradisional. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai tempoh pelaburan jangka pendek atau sederhana;
 • mahukan portfolio yang melabur dalam Deposit;
 • mahukan aliran pendapatan; dan/atau
 • mencari pemeliharaan modal* dan fleksibiliti dalam pelaburan.

*Dana ini tidak menjamin mahupun melindungi modal 

Maklumat Dana

Distribution Policy

Setiap suku tahun, jika ada, dalam 14 hari selepas hari terakhir setiap suku tahun
 

Tempoh Masa Pelaburan 

Disyorkan 1 tahun atau lebih lama.
 

Pelaburan Permulaan

MYR 10,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 

Pelaburan Tambahan

MYR 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 

Tempoh Bertenang

Tidak berkenaan untuk kelas ini.
 

Pengeluaran Minimum

1,000 units atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 

Tarikh Pelancaran

18 Februari 2004.
 

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Fund Fees

Yuran Dana

Tiada

Yuran Tahunan

Yuran Pengurusan: Sehingga 0.40% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.03% setahun daripada NAB Dana termasuk fi penjaga tempatan tetapi tidak termasuk fi dan caj sub-penjaga asing (jika ada)) daripada NAB.
 

Yuran Penukaran

Penukaran akan dijalankan berdasarkan nilai pelaburan anda dalam Kelas. Jumlah minimum untuk tukar adalah tertakluk kepada:
- Untuk beralih keluar dari Kelas:

 • pengeluaran minimum yang terpakai kepada Kelas;
 • baki minimum yang diperlukan untuk Kelas, melainkan anda menarik diri daripada Kelas secara keseluruhan; Dan
 • Yuran Pengeluaran Kelas (jika ada)..

- Untuk penukaran ke Kelas:

 •  jumlah pelaburan awal minimum atau jumlah pelaburan tambahan minimum (mengikut mana-mana yang berkenaan) terpakai kepada Kelas; Dan
 • Yuran Penukaran yang dikenakan untuk tukar yang dicadangkan (jika ada).

Anda boleh berunding untuk menurunkan jumlah pertukaran anda dengan kami atau Pengedar kami.