Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Islamic Lifetime Sukuk Fund - Kelas MYR EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2023
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Lifetime Sukuk Fund - Class MYR 4.38% 6.26% 5.91% 21.67% 107.68% 1.2725 805.50
Penanda aras 3.57% 5.47% 4.10% 20.47% 118.68%
Penanda aras : Quantshop GII Medium Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Oct-2023 0.64 2.01
Jul-2023 1.22 3.82
Apr-2023 1.24 3.90
Jan-2023 0.62 1.96
Oct-2022 1.26 4.04
Jul-2022 1.25 4.00
Apr-2022 1.28 4.00
Jan-2022 1.29 4.00
Oct-2021 1.31 4.04
Jul-2021 1.31 3.96
Apr-2021 4.70 3.50
Apr-2020 3.42 2.56
Apr-2019 7.00 5.48
Apr-2018 6.80 5.28
Apr-2017 6.50 4.96

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana adalah dana Sukuk yang dikeluarkan oleh Pengetua Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi daripada purata dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam portfolio yang pelbagai yang terdiri terutamanya dari Sukuk, sijil deposit *, instrumen pasaran wang jangka pendek* dan pelaburan lain yang dibenarkan berdasarkan prinsip Syariah. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk mewujudkan Kelas baru ( es ) dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

* Merujuk kepada instrumen yang diperakui patuh Syariah oleh badan yang berkenaan.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.

Dana sesuai untuk pelabur yang:
• mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana ke janka panjang; 
• mahukan portfolio pelbagai sekuriti pendapatan tetap patuh Syariah;
• imencari pendapatan tetap; dan/atau
• mencari pelaburan yang tidak stabil tetapi boleh menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah dalam jangka masa pelaburan. 

Maklumat Dana

Dasar PengagihanPengagihan (jika ada) dijangka diedarkan setiap tahun, bergantung pada prestasi Kelas dan mengikut budi bicara Pengurus.
 
Pelaburan PermulaanMYR2,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan TambahanMYR500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( i.e. dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan ahli Principal Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan.

Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimum500 unit atau jumlah lain seperti Pengurus putuskan dari semasa ke semasa. 
 
Tarikh Pelancaran8 Oktober 2004

Rakan Kongsi Dana

 • AmInvestment Bank Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Private Banking
 • Pengedar Principal
 • Philip Mutual Berhad
 • HSBC Amanah Malaysia Berhad
 • HSBC Bank Malaysia Berhad
 • IFAST Capital Sdn Bhd
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd
 • Al Rajhi Bank

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PemohonanSehingga 2.0% NAB seunit
 
Yuran Tahunan

Bayaran Pengurusan: Sehingga 0.95% setahun daripada NAB Kelas.

Yuran Pemegang Amanah:
Sebelum 9 Oktober 2023, Hingga 0.06% setahun termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing (jika ada) NAB Dana.

Selepas 9 Oktober 2023, Hingga 0.03% setahun merangkumi yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing (jika ada) NAB Dana.

Yuran PenukaranPeralihan dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau Utama Malaysia yang lain ( atau kelasnya ). Anda mungkin dikenakan Bayaran Peralihan yang sama dengan perbezaan ( jika ada ) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dana Kelas atau Malaysia Utama yang lain ( atau yang lain kelas ). Anda tidak akan dikenakan Bayaran Beralih, jika dana Kelas atau Pengetua Malaysia ( atau kelasnya ) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah daripada Yuran Permohonan Kelas. Sebagai tambahan kepada Yuran Peralihan, anda mungkin dikenakan MYR100 sebagai bayaran pentadbiran untuk setiap suis. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran.