Principal Islamic Lifetime Sukuk Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic Sukuk Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh :
As at date :
Dana Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Islamic Lifetime Sukuk Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic Sukuk Fund) -0.51 % 1.76 % 17.77 % 28.59 % 95.01 % 1.3546 743.45
Benchmark -0.70 % 3.77 % 17.90 % 26.94 % 108.57 %
Penanda aras : Quantshop GII Medium Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Apr-2020 3.42 2.56
Apr-2019 7.00 5.48
Apr-2018 6.80 5.28
Apr-2017 6.50 4.96
Apr-2016 6.50 5.03
Apr-2015 6.50 4.94
Mar-2014 6.00 4.51

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada purata dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam portfolio yang terdiri daripada Sukuk, sijil deposit, instrumen pasaran wang jangka pendek dan pelaburan lain yang dibenarkan di bawah prinsip Syariah.

Dana sesuai untuk pelabur yang:
• mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
• mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah;
• mahukan portfolio pelbagai sekuriti faedah tetap patuh Syariah;
• ingin menerima aliran pendapatan yang berkesan cukai dan mengekalkan nilai pelaburan mereka dalam jangka sederhana hingga panjang; dan / atau
• mencari pelaburan yang tidak stabil tetapi boleh menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah dalam jangka pendek.

Nota:
* Pendapatan tetap akan diagihkan dalam bentuk wang tunai atau dilaburkan semula ke dalam unit tambahan dalam Dana pada NAB per unit pada tarikh pengedaran.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengagihan (jika ada) dijangka diedarkan setiap tahun, bergantung pada prestasi Dana dan mengikut budi bicara Pengurus.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih.
Pelaburan Permulaan Minimum RM2,000.
Pelaburan Tambahan RM500 atau lebih pada bila-bila masa.
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Pengurusan Aset Principal) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi,


Kakitangan Pengurusan Aset Utama dan individu yang didaftarkan untuk berurusan dengan amanah saham Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak bertenang.Walau bagaimanapun, pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran Minimum RM500 atau 500 unit.
Tarikh Pelancaran 8 Oktober 2004

Rakan Kongsi Dana

  • AmInvestment Bank Berhad
  • CIMB Bank Berhad
  • CIMB Private Banking
  • Principal Distributors
  • HSBC Amanah
  • HSBC Bank (Malaysia) Berhad
  • Kenanga Investment Bank Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 2.0% NAB seunit
Yuran Tahunan Bayaran Pengurusan: Sehingga 0.95% setahun daripada NAB Dana
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.06% setahun daripada NAB Dana
Yuran Penukaran

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah.

Sebagai tambahan, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari dana Principal. Walau bagaimanapun, yuran pentadbiran RM100 ini dibebaskan untuk empat (4) pertukaran dana pertama dalam setiap tahun kalendar. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.