Principal Islamic Small Cap Opportunities Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic Small Cap Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Islamic Small Cap Opportunities Fund (formerly known as CIMB Islamic Small Cap Fund) 5.23% 64.04% 33.18% 28.91% 196.81% 0.7126 231.36
Penanda aras 7.61% 81.89% 12.74% 7.30% 195.59%
Penanda aras : FTSE Bursa Malaysia Small Cap Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Tarikh Pembahagian Unit Nisbah Pembahagian Unit NAB Sebelum Pembahagian Unit NAB NAB Selepas Pembahagian Unit NAB
7:9 1.2684 0.7134

Maklumat Umum

Untuk mencari pertumbuhan modal jangka panjang hingga jangka panjang dengan melabur terutamanya di syarikat baru yang tersenarai di Bursa Malaysia dan ini mesti sesuai dengan prinsip Syariah.


Dana sesuai untuk pelabur yang:

• mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
• mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah;
• ingin mempelbagaikan portfolio pelaburan mereka secara keseluruhan dengan memasukkan saham sebagai kelas aset, khususnya saham syarikat yang lebih kecil; dan / atau
• mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga jangka Panjang.

Maklumat Dana

Dasar pengagihan Pengurus mempunyai budi bicara untuk mengagihkan sebahagian atau seluruh pendapatan yang dapat diagihkan dana.
Tempoh masa pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih.
Pelaburan permulaan Minimum RM500.
Pelaburan tambahan RM200 atau lebih pada bila-bila masa.
Tempoh bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Pengurusan Aset Principal) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya.

Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan orang yang didaftarkan untuk berurusan dengan amanah saham Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak berhenti kerja. Walau bagaimanapun, pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran minimum 400 unit.
Tarikh pelancaran 30 April 2003

Rakan KongsI Dana

  • AmInvestment Bank Berhad
  • CIMB Bank Berhad
  • CIMB Private Banking
  • Principal Distributors
  • Hong Leong Bank Berhad
  • Kenanga Investment Bank Berhad
  • iFast Capital Sdn Bhd
  • RHB Bank Berhad
  • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran pemohonan Sehingga 6.50% NAB seunit
Yuran tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.85% setahun daripada NAB Dana
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.06% setahun daripada NAB Dana
Yuran penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan Bayaran Beralih yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan kedua (2) dana ini. Sebagai tambahan, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Walau bagaimanapun, yuran pentadbiran RM100 ini dilepaskan untuk empat (4) pertukaran dana pertama dalam setiap tahun kalendar. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Bayaran Beralih dan / atau yuran pentadbiran.