Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Islamic Small Cap Opportunities Fund - Kelas MYR

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-04-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Small Cap Opportunities Fund - Class MYR 20.37% 25.38% 11.43% 46.34% 239.92% 0.8161 250.09
Penanda aras 9.80% 16.84% 4.03% 31.35% 215.74%
Penanda aras : FTSE Bursa Malaysia Small Cap Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Tarikh Pembahagian Unit Nisbah Pembahagian Unit NAB Sebelum Pembahagian Unit NAB NAB Selepas Pembahagian Unit NAB
7:9 1.2684 0.7134

Maklumat Umum

Catatan: Dana di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP (KWSP-MIS) ini akan digantung berkuat kuasa pada 10 April 2023 dan pembelian baharu atau penukaran akan dihentikan selepas 4 April 2023, waktu terakhir pada jam 4.00pm. Pemegang-pemegang dana sedia ada masih boleh terus menyimpan wang anda di dalam dana, menukar atau menebusnya.

Dana ini dana ekuiti patuh Syariah dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencari pertumbuhan modal jangka sederhana hingga jangka panjang dengan melabur terutamanya di syarikat baru yang tersenarai di Bursa Malaysia dan mesti sesuai dengan prinsip Syariah. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk mewujudkan Kelas baru ( es ) dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Dana ini tidak menjamin mahupun melindungi modal.


Dana sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana ke jangka panjang;
 • mahukan portfolio pelaburan ekuiti yang patuh Syariah dalam syarikat baru yang tersenarai di Bursa Malaysia;
 • mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga jangka panjang; dan/atau
 • boleh terima pulangan pelaburan yang mungkin turun naik sepanjang tempoh pelaburan.

Maklumat Dana

Dasar pengagihan

Pengurus mempunyai budi bicara untuk mengagihkan sebahagian atau seluruh pendapatan yang dapat diagihkan oleh Kelas. Pengedaran ( jika ada ) mungkin berbeza dari satu tempoh ke tempoh bergantung pada objektif pelaburan dan prestasi Kelas.

 

Tempoh Masa Pelaburan
 • Jangka sederhana merujuk kepada jangka masa lebih dari satu (1) tahun dan kurang dari tiga (3) tahun.
 • Jangka panjang merujuk kepada jangka masa lima (5) tahun atau lebih.

 

Pelaburan Permulaan

Pelan Simpanan Tidak Biasa ("non-RSP") dan Pelan Simpanan Biasa ("RSP"): MYR500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

 

Pelaburan Tambahan

Pelan Simpanan Tidak Biasa ("non-RSP") dan Pelan Simpanan Biasa ("RSP"): MYR500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

 

Tempoh Bertenang

Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( i.e. dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan ahli Principal Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan.

Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimum

400 unit atau jumlah lain seperti Pengurus putuskan dari semasa ke semasa. 

 

Tarikh Pelancaran

30 April 2003

 

Rakan KongsI Dana

 • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

 

Yuran Dana

Yuran Pemohonan

Sehingga 6.50% NAB seunit.

 

Yuran Tahunan

Yuran Pengurusan: Sehingga 1.85% setahun daripada NAB Dana.

Yuran Pemegang Amanah:
Sebelum 5 Oktober 2023, Hingga 0.06% setahun termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing (jika ada) NAB Dana.

Selepas 5 Oktober 2023, Hingga 0.045% setahun merangkumi yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing (jika ada) NAB Dana.

 

Yuran Penukaran

Peralihan dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau Utama Malaysia yang lain ( atau kelasnya ). Anda mungkin dikenakan bayaran pertukaran yang sama dengan perbezaan ( jika ada ) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dana Kelas atau Prinsipal Malaysia yang lain ( atau yang lain kelas ). Anda tidak akan dikenakan bayaran Peralihan, jika dana Kelas atau Pengetua Malaysia ( atau kelasnya ) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah daripada Yuran Permohonan Kelas. Sebagai tambahan kepada Yuran Peralihan, anda mungkin akan dikenakan MYR100 sebagai bayaran pentadbiran untuk setiap suis. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran pertukaran dan / atau yuran pentadbiran.

 

Yuran Pemindahan Maksimum MYR50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.