Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Islamic Money Market Fund (Kelas AR) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-06-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Money Market Fund (Class AR) 1.76% 3.68% 9.33% 15.00% 62.71% 1.0841 330.20
Penanda aras 1.25% 2.58% 6.57% 11.32% 51.76%
Penanda aras : CIMB Islamic 1-Month Fixed Return Income Account-i (FRIA-i)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jun-2024 0.28 3.07
May-2024 0.33 3.69
Apr-2024 0.32 3.51
Mar-2024 0.30 3.30
Feb-2024 0.32 3.49
Jan-2024 0.14 1.59
Dec-2023 0.32 2.57
Nov-2023 0.20 2.22
Oct-2023 0.17 1.89
Sep-2023 0.16 1.78
Aug-2023 0.16 1.78
Jul-2023 0.16 1.79
Jun-2023 0.23 2.57
May-2023 0.23 2.57
Apr-2023 0.20 2.24

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana pasaran wang Islam yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan tunai mudah dan pendapatan tetap, di samping mengekalkan kestabilan modal dengan melabur terutamanya dalam instrumen pasaran wang yang sesuai dengan prinsip Syariah. Dana ini ditubuhkan dengan structur pelabagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan kelas-kelas baru dari semasa ke semasa.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai tempoh pelaburan jangka pendek dan sederhana:
 • mahukan pelaburan portfolio yang patuh Syariah;
 • mahukan portfolio yang melabur dalam instrumen pasaran wang;
 • keinginan untuk aliran pendapatan; dan/atau
 • mencari keselamatan dan fleksibiliti dalam pelaburan.

Maklumat Dana

Dasar PengagihanSetiap bulan, bergantung pada tahap pendapatan (jika ada) yang dihasilkan oleh Dana.
 
Pelaburan PermulaanMinimum MYR 10,000 atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Perlaburan TambahanMYR 1,000 atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. 
 
Tempoh Bertenang

Untuk pelabur pertama yang melabur dengan kami, Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja dari tarikh selesai permohonan diterima dan lulus oleh kami untuk untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit yang sama apabila unit tersebut dibeli. Kami akan kembalikan jumlah pelaburan termasuk membayar Bayaran Permohonan (jika ada). pada anda dalam lingkungan (10) hari bekerja dari hari kami menerima dokumen lengkap.Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelaburyang pertama kali yang melabur dengan kami. Kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak bertenang.

Jika dana ini diluluskan KWSP-MIS  dan anda harus melabur menggunakan KWSP-MIS, tempoh bertenang anda tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimum1,000 unit.atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran13 Ogos 2021.

Rakan Kongsi Dana

 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Investment Bank - Retail Equities
 • CIMB Private Banking
 • Pengedar Principal
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • Phillip Mutual Berhad
 • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
 • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PemohonanTiada.
 
Yuran Tahunan Bayaran Pengurusan: Sehingga 0.40% setahun daripada NAB Dana.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.02% setahun termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing  (jika ada) daripada NAB.
 
Yuran Penukaran

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah.

Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dibuat daripada dana Principal. Walau bagaimanapun, yuran pentadbiran MYR 100 ini dibebaskan untuk empat (4) pertukaran dana pertama dalam setiap tahun kalendar. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.
 

Yuran PemindahanMaksimum MYR 50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.