Principal Islamic Institutional Sukuk Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic Institutional Sukuk Fund)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Islamic Institutional Sukuk Fund (Formerly known as CIMB Islamic Institutional Sukuk Fund) -1.84% 2.57% 14.20% 23.71% 67.11% 1.6711 1,636.22
Penanda aras -2.32% 4.36% 14.70% 23.37% 63.98%
Penanda aras : 50% TR BPAM Corporates Sukuk Index + 50% TR BPAM Corporates 3y-7y Sukuk Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk memberikan jumlah pulangan pelaburan melalui potensi pendapatan dan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur terutamanya dalam sekuriti pendapatan tetap patuh Syariah dalam denominasi Ringgit yang mematuhi prinsip Syariah.

Muat turun dokumen