Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic Global Selection Moderate Conservative Fund (Kelas USD)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana asset bercampur terbuka (patuh Syariah) yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberikan peningkatan nilai modal dan pendapatan jangka masa panjang melalui pelaburan patuh Syariah yang melabur dalam pasaran global mengikut lingkungan sasaran risiko dana.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana ini sesuai untuk anda jika anda:

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka panjang;
  • ingin pelaburan patuh Syariah yang melabur dalam pasaran global;
  • mencari peningkatan modal dan pendapatan; dan 
  • dapat menerima bahawa pulangan mungkin berubah mengikut lingkungan sasaran risiko sepanjang tempoh pelaburan.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Principal Islamic Global Selection Series.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan

Setiap suku tahunan bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan dan mengikut budi bicara Pengurus.
Nota: Dana hanya akan mengagihkan pendapatan setelah ulang tahun pertama Tarikh Permulaan Dana.
 

Pelaburan Permulaan
 

USD 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
(Pelan Simpanan Biasa (“RSP”) tidak tersedia buat masa ini.)
 

Perlaburan Tambahan USD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
(Pelan Simpanan Biasa ("RSP") tidak tersedia buat masa ini.)
 

Tempoh Bertenang

Untuk pelabur pertama yang melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Waktu Perniagaan dari tarikh permohonan lengkap yang diterima oleh kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, syarikat/institusi, kakitangan Principal Malaysia's dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC ingin berurusan dengan unit amanah tidak berhak menerima bertenang. Di samping itu, jika anda telah melabur melalui KWSP-MIS (jika ada), hak bertenang anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 

Minimum Withdrawal 100 unit atau bilangan unit lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Launch Date 12 Julai 2021

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 5.00% daripada NAB.
 
Bayaran Pengurusan Sehingga1.30% setahun daripada NAB.
 
Yuran Pemegang Amanah Hingga 0.05% setahun NAB dana (termasuk yuran penjaga tempatan dan caj tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
 

Yuran Penukaran

 

Anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan untuk kelas tersebut dan Yuran Permohonan dana untuk kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Di samping itu, Pengurus boleh mengenakan bayaran pentadbiran USD35.00 untuk setiap pertukaran.
 
Yuran Pemindahan Maksimum USD 15 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.