Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic Global Selection Moderate Fund (Kelas USD)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana adalah dana aset bercampur terbuka (patuh Syariah) yang bertujuan untuk memberikan peningkatan nilai modal jangka masa panjang dan pendapatan melalui pelaburan patuh Syariah yang melabur dalam pasaran global mengikut lingkungan sasaran risiko Dana.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka panjang;
  • mencari peningkatan modal dan pendapatan; dan 
  • boleh menerima bahawa pulangan mungkin berubah mengikut lingkungan sasaran risiko sepanjang tempoh pelaburan.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Principal Islamic Global Selection Series.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Kelas USD

Setiap suku tahun bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan dan mengikut budi bicara Pengurus.

Nota: Dana hanya akan mengagihkan pendapatan setelah ulang tahun pertama Tarikh Permulaan Dana.
 

Pelaburan Permulaan USD 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
(Pelan Simpanan Biasa ("RSP") tidak tersedia buat masa ini.)
 
Perlaburan Tambahan USD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
(RSP tidak tersedia buat masa ini.)
 
Tempoh Bertenang

Bagi pelabur kali pertama, anda mempunyai  enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan lengkap diterima oleh kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang. Sekiranya, dana adalah dana EPF-MIS yang diluluskan dan anda melabur melalui EPF-MIS, hak bertenang tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimum 100 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 12 Julai 2021

Fund Partner

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 5.00% daripada NAB.
 
Bayaran Pengurusan Sehingga1.50% setahun daripada NAB.
 
Yuran Pemegang Amanah Sehingga 0.05% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing) daripada NAB dana. 
 
Yuran Penukaran

 

Anda juga mungkin dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Di samping itu, Pengurus mungkin mengenakan yuran pentadbiran USD35.00 untuk setiap pertukaran yang dibuat.