Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Islamic Global Sukuk Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic Global Sukuk Fund) - Kelas SGD

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB () Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Global Sukuk Fund (formerly known as CIMB Islamic Global Sukuk Fund) (Class SGD) -4.10% -2.71% -3.22% 0.00% -3.22% 0.2403 0.06
Penanda aras -6.03% -5.02% -3.14% 0.00% -2.05%
Penanda aras : The Fund adheres to the benchmark of the Target Fund for performance comparison

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
May-2021 0.12 0.48

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Islamic Global Sukuk Fund adalah dana  penyuap yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memaksimumkan pulangan keseluruhan dalam jangka sederhana hingga panjang melalui gabungan pertumbuhan modal dan pendapatan. Ia ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan membuat Kelas baharu dari semasa ke semasa tanpa kebenaran anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
 • mencari pelaburan yang kurang menentu
 • mahukan portfolio pelbagai sekuriti pendapatan tetap patuh Syariah di seluruh dunia; dan
 • dapat menerima pulangan pelaburan mungkin berubah-ubah dalam jangka pendek.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Kelas SGD : Pengurus mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara sementara, dengan mengambil kira tahap pendapatan yang direalisasikan dan/atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana. Pengurus juga mempunyai hak untuk membuat peruntukan bagi rizab berkenaan dengan pengagihan dalam Kelas.
 
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan selama 5 tahun atau lebih lama.
 
Pelaburan Permulaan Minimum SGD 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh kami dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan SGD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh kami dari semasa ke semasa.
 
Tempoh bertenang Untuk pelabur pertama yang melabur dengan kami atau mana-mana pengedar kami anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh selesai permohonan diterima dan lulus oleh Pengurusan Aset Principal atau pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit yang sama apabila unit tersebut dibeli. Kami akan kembalikan jumlah pelaburan termasuk membayar Bayaran Permohonan (jika ada) pada anda dalam MYR lingkungan (10) hari bekerja  dari hari kami menerima dokumen lengkap. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang pertama kali yang melabur dengan kami atau Pengedar. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia's atau individu yang berdaftar dengan badan kelulusan  SC untuk mengendalikan unit amanah  tidak berhak untuk tempoh bertenang.Tambahan, jika anda telah melabur melalui KWSP-MIS (dimana ada), tempoh bertenang anda tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 
Penebusan/Pengeluaran 400 units.atau jumlah lain yang ditentukan oleh pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 15 Mei 2019.
 

Rakan Kongsi Dana

 • AmBank (M) Berhad
 • CIMB Private Banking
 • Pengedar Principal
 • HSBC Bank Malaysia Berhad
 • HSBC Amanah Malaysia Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • Philip Mutual Berhad
 • UOB Kayhian

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 2.00% daripada NAB seunit.
 
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.00% setahun daripada NAB
Yuran Pemegang Amanah: 0.04% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan dan caj tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing) daripada NAB
 
Yuran Penukaran

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke dalam kelas atau dana lain, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) di antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas atau dana yang lain. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang akan ditukarkan mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Pengurus boleh mengenakan yuran pentadbiran sebanyak SGD 35 untuk setiap pertukaran yang dibuat daripada mana-mana Dana Principal. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.