Principal DALI Asia Pacific Equity Growth Fund (dahuluya dikenali sebagai CIMB Islamic DALI Asia Pacific Equity Growth Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh :
As at date :
Dana Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal DALI Asia Pacific Equity Growth Fund (dahuluya dikenali sebagai CIMB Islamic DALI Asia Pacific Equity Growth Fund) 5.52 % 38.51 % 30.98 % 65.50 % 329.77 % 1.2300 1,631.78
Benchmark 3.30 % 30.42 % 19.98 % 62.16 % 220.92 %
Penanda aras : 30% FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index + 70% MSCI AC Asia ex Japan Islamic Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Oct-2020 3.20 2.88
Sep-2017 2.00 2.37
Sep-2016 1.00 1.17
Oct-2015 5.40 6.34
Nov-2014 5.35 6.04

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Tarikh Pembahagian Unit Nisbah Pembahagian Unit NAB Sebelum Pembahagian Unit NAB NAB Selepas Pembahagian Unit NAB
4:5 1.2134 0.6741

Maklumat Umum

Untuk menyediakan pelabur pertumbuhan modal jangka panjang dengan melabur terutamanya dalam ekuiti. Dana ini juga berusaha untuk mengatasi penanda aras.


Dana sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka panjang;
 • mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah;
 • tidak memerlukan pendapatan tetap dari pelaburan mereka;
 • mahukan portfolio dengan sedikit pendedahan dalam pelaburan asing;
 • selesa dengan tahap turun naik yang lebih tinggi daripada purata; dan / atau
 • mencari peningkatan modal dalam jangka masa panjang.

Maklumat Dana

Dasar pengagihan Pengurus mempunyai budi bicara untuk mengagihkan sebahagian atau seluruh pendapatan yang dapat diagihkan Dana. Pengagihan (jika ada) mungkin berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada objektif pelaburan dan prestasi Dana.
Tempoh masa pelaburan Disyorkan 5 tahun atau lebih.
Pelaburan permulaan Minimum RM500.
Pelaburan tambahan RM200 atau lebih pada bila-bila masa.
Tempoh bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Pengurusan Aset Principal) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa tempoh bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya.

Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan orang yang didaftarkan untuk berurusan dengan amanah saham Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak berhenti kerja. Walau bagaimanapun, pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran minimum 400 unit.
Tarikh pelancaran 8 Oktober 2004

Rakan KongsI Dana

 • CIMB Bank
 • CIMB Private Banking
 • Principal Distributors
 • AmInvestment Bank Berhad
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 6.50% NAB seunit.
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun NAB
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.06% setahun NAB
Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan Bayaran Beralih yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan kedua (2) dana ini. Sebagai tambahan, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Walau bagaimanapun, yuran pentadbiran RM100 ini dilepaskan untuk empat (4) pertukaran dana pertama dalam setiap tahun kalendar. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Bayaran Beralih dan / atau yuran pentadbiran.