Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal DALI Asia Pacific Equity Growth Fund - Kelas MYR EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-04-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal DALI Asia Pacific Equity Growth Fund - Class MYR 7.67% 17.65% -4.10% 33.99% 315.48% 0.6187 1,373.21
Penanda aras 9.87% 18.90% 0.10% 29.00% 226.28%
Penanda aras : 30% FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index 70% MSCI AC Asia ex Japan Islamic Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Oct-2022 1.68 3.17
Oct-2021 2.20 3.29
Oct-2020 3.20 2.88
Sep-2017 2.00 2.37
Sep-2016 1.00 1.17
Oct-2015 5.40 6.34
Nov-2014 5.35 6.04

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Tarikh Pembahagian Unit Nisbah Pembahagian Unit NAB Sebelum Pembahagian Unit NAB NAB Selepas Pembahagian Unit NAB
4:5 1.2134 0.6741

Maklumat Umum

Dana adalah dana ekuiti patuh Syariah yang dikeluarkan oleh Pengetua Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberi pertumbuhan modal jangka panjang kepada pelabur dengan melabur terutamanya dalam ekuiti. Dana juga bertujuan untuk mengatasi penanda aras. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk mewujudkan Kelas baru ( es ) dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu. 

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.


Dana sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka panjang;
 • mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah;
 • mencari peningkatan modal dalam jangka masa panjang;
 • mahukan portfolio dengan sedikit pendedahan dalam pelaburan asing; dan/atau
 • selesa dengan tahap turun naik yang lebih tinggi daripada purata.

Maklumat Dana

Dasar pengagihanKami mempunyai budi bicara untuk mengagihkan sebahagian atau seluruh pendapatan yang dapat diagihkan oleh Kelas. Pembahagian (jika ada) mungkin berbeza dari satu tempoh ke tempoh bergantung pada objektif pelaburan dan prestasi Kelas.
 
Tempoh masa pelaburanJangka panjang merujuk kepada jangka masa lima (5) tahun atau lebih.
 
Pelaburan permulaan#Bukan RSP: MYR500 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.
RSP: MYR500 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KW-MIS adalah MYR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP atau mengikut jumlah yang dinyatakan di atas, mana yang lebih tinggi. Harap maklum bahawa mungkin ada perubahan pada status kelayakan Dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini.
 
Pelaburan tambahanBukan RSP: MYR200 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.
RSP: MYR200 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.

 
Tempoh bertenangBuat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu. dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan (mana yang lebih rendah) (“ Amaun Pengembalian ”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan orang-orang Utama Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan. 

Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP. 
 
Pengeluaran minimum400 unit atau jumlah unit lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa. 
 
Tarikh pelancaran8 Oktober 2004
 

Rakan KongsI Dana

 • AmInvestment Bank Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Private Banking
 • Pengedar Principal
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami

Yuran Dana

Yuran Pemohonan*Sehingga 6.50% NAV setiap unit

*Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, anda mungkin akan dikenakan Yuran Permohonan sehingga 3.00% dari NAB per unit, atau kadar lain yang ditentukan oleh KWSP.
 
Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun NAB Kelas.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.045% setahun termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing (jika ada) NAB Dana.

 
Yuran PenukaranPeralihan dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau Pengetua Malaysia yang lain (atau kelasnya). Anda mungkin dikenakan bayaran pertukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan Kelas lain atau dana Malaysia Utama (atau yang lain kelas). Anda tidak akan dikenakan bayaran pertukaran, jika dana Kelas atau Pengetua Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah daripada Yuran Permohonan Kelas. Sebagai tambahan kepada bayaran pertukaran, anda mungkin akan dikenakan MYR100 sebagai bayaran pentadbiran untuk setiap suis. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran pertukaran dan / atau yuran pentadbiran.
 
Yuran Pemindahan
 
Maksimum MYR50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.