Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal DALI Asia Pacific Equity Growth Fund (dahuluya dikenali sebagai CIMB Islamic DALI Asia Pacific Equity Growth Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal DALI Asia Pacific Equity Growth Fund (formerly known as CIMB Islamic DALI Asia Pacific Equity Growth Fund) -7.60% -8.78% 32.65% 30.27% 293.14% 0.6046 1,479.07
Penanda aras -6.30% -9.54% 23.13% 17.71% 193.44%
Penanda aras : 30% FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index + 70% MSCI AC Asia ex Japan Islamic Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Oct-2021 2.20 3.29
Oct-2020 3.20 2.88
Sep-2017 2.00 2.37
Sep-2016 1.00 1.17
Oct-2015 5.40 6.34
Nov-2014 5.35 6.04

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Tarikh Pembahagian Unit Nisbah Pembahagian Unit NAB Sebelum Pembahagian Unit NAB NAB Selepas Pembahagian Unit NAB
4:5 1.2134 0.6741

Maklumat Umum

Dana Principal DALI Asia Pacific Equity Growth adalah dana ekuiti patuh syariah yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini  menyediakan pelabur pertumbuhan modal jangka panjang dengan melabur terutamanya dalam ekuiti. Dana ini juga berusaha untuk mengatasi penanda aras. 

Dana ini tidak menjamin mahupun melindungi modal.

Kesesuaian Produk


Dana sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka panjang;
 • mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah;
 • mencari peningkatan modal dalam jangka masa panjang;
 • mahukan portfolio dengan sedikit pendedahan dalam pelaburan asing; dan/atau
 • selesa dengan tahap turun naik yang lebih tinggi daripada purata.

Maklumat Dana

Dasar pengagihan

Pengurus mempunyai budi bicara untuk mengagihkan sebahagian atau seluruh pendapatan yang dapat diagihkan Dana. 

Pengagihan (jika ada) mungkin berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada objektif pelaburan dan prestasi Dana.

Pelaburan permulaan#

MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS (Jika ada) adalah MYR 1,000.00 (atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP) atau jumlah yang dinyatakan diatas,yang mane lebih tinggi. Sila ambil perhatian bahawa mungkin terdapat perubahan pada status kelayakan dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk di laman web kami www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my bagi info terkini. 

Pelaburan tambahan MYR 200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh bertenang

Untuk pelabur yang melabur buat pertama kali dengan kami, anda mempunya enam (6) Hari Kerja dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh kami dan pengedar untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli. Pengurus akan membayar balik jumlah pelaburan termasuk yuran perkhidmatan (jika ada) kepada anda dalam masa sepuluh (10) hari dari hari Pengurus menerima dokumen lengkap anda. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan kami untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan  individu yang didaftarkan untuk berurusan dengan amanah saham  tidak berhak mendapat hak bertenang. 

Sekiranya, dana adalah dana EPF-MIS yang dilulukan dan anda melabur melalui EPF-MIS, hak bertenang tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran minimum 400 unit atau jumlah lain seperti Pengurus putuskan dari semasa ke semasa. 
 
Tarikh pelancaran 8 Oktober 2004

Rakan KongsI Dana

 • AmInvestment Bank Berhad
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Private Banking
 • Pengedar Principal
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami

Yuran Dana

Yuran Pemohonan* Up to 6.50% of the NAV per unit.
*If the Fund is an EPF-MIS approved fund and you have invested via EPF-MIS, you may be charged an Application Fee of up to 3.00% of the NAV per unit, or such rate as the EPF may determine.
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun NAB.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.06% setahun termasuk fi penjaga tempatan tetapi tidak termasuk fi dan caj sub-penjaga asing  (jika ada) daripada NAB.
 
Yuran Penukaran Penukaran ditangani sebagai pengeluaran daripada kelas dan pelaburan ke dalam kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelas). Anda juga mungkin dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Di samping itu, Pengurus mungkin mengenakan yuran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran yang dibuat. Anda boleh berunding  untuk menurunkan yuran penukaran dan/atau yuran pentadbiran.