Principal Islamic Enhanced Opportunities Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic Equity Aggressive Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh :
As at date :
Dana Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Islamic Enhanced Opportunities Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic Equity Aggressive Fund) 4.36 % 20.37 % 2.11 % 21.23 % 238.15 % 0.7441 133.15
Benchmark -1.37 % 16.71 % -3.34 % 5.96 % 140.99 %
Penanda aras : FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jan-2021 2.18 2.96
Jan-2020 0.50 0.72
Jan-2019 2.40 3.80
Jan-2018 5.20 6.31
Jan-2017 4.55 5.97
Jan-2016 4.50 5.44
Jan-2015 4.50 5.14

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Untuk memperoleh pulangan yang munasabah bagi pelabur dengan melabur dalam ekuiti yang diluluskan yang disenaraikan di Bursa Malaysia serta sekuriti tidak tersenarai dan aset tanpa faedah lain yang boleh diterima berdasarkan prinsip Syariah.


Dana sesuai untuk pelabur yang:

• mempunyai cakrawala pelaburan jangka panjang;
• mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah;
• tidak memerlukan pendapatan tetap dari pelaburan mereka;
• boleh menerima bahawa pulangan pelaburan boleh berubah secara signifikan dalam jangka pendek dan bahkan mungkin negatif; dan / atau
• mencari peningkatan modal dalam jangka masa panjang.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan  Pengagihan (jika ada) dijangka diedarkan setiap Januari mengikut budi bicara Pengurus.
Tempoh masa pelaburan Disyorkan 5 tahun atau lebih.
Pelaburan permulaan Minimum RM500.
Pelaburan tambahan RM200 atau lebih pada bila-bila masa.
Tempoh bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Pengurusan Aset Principal) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya.

Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan orang yang didaftarkan untuk berurusan dengan amanah saham Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak berhenti kerja. Walau bagaimanapun, pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran minimum 200 unit
Tarikh pelancaran 15 Jun 1995

Rakan KongsI Dana

 • AmInvestment Bank Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Investment Bank - Retail Equities
 • CIMB Private Banking
 • Principal Distributors
 • Hong Leong Bank Berhad
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • OCBC Bank (Malaysia) Berhad
 • Phillip Mutual Berhad
 • RHB Bank Berhad
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
 • HSBC Amanah
 • HSBC Bank (Malaysia) Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami

Yuran Dana

Yuran pemohonan Sehingga 5.00% NAB seunit
Yuran tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.09% setahun daripada NAB Dana
Yuran penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan Bayaran Beralih yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan kedua (2) dana ini. Sebagai tambahan, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Walau bagaimanapun, yuran pentadbiran RM100 ini dilepaskan untuk empat (4) pertukaran dana pertama dalam setiap tahun kalendar. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Bayaran Beralih dan / atau yuran pentadbiran.