Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Islamic Deposit Fund (Kelas AR)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-08-2023
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Deposit Fund (Class AR) 2.43% 3.40% 7.06% 13.64% 44.37% 1.0471 22.74
Penanda aras 1.92% 2.81% 6.55% 12.71% 46.42%
Penanda aras : Islamic Interbank Overnight Rate

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Aug-2023 0.00 0.00
Jul-2023 0.00 0.00
Jun-2023 0.00 0.00
Sep-2022 0.00 0.00
Dec-2021 0.14 1.68
Nov-2021 0.13 1.56
Oct-2021 0.14 1.68
Sep-2021 0.14 1.68
Aug-2021 0.14 1.68

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Islamic Deposit Fund adalah dana pasaran wang Islam yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan kecairan dan pendapatan tetap, sambil mengekalkan kestabilan modal dengan melabur terutamanya dalam deposit yang mematuhi prinsip Syariah. Dana ini ditubuhkan dengan structur pelabagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan kelas-kelas baru dari semasa ke semasa.

Dana ini tidak menjamin mahupun melindungi modal.

Dana ini sesuai untuk para pelabur yang:

 • mempunyai tempoh pelaburan jangka pendek;
 • mahukan pelaburan yang patuh Syariah;
 • keinginan untuk aliran pendapatan; dan/atau
 • mencari keselamatan dan fleksibiliti dalam pelaburan.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Secara bulanan, bergantung pada paras pendapatan (jika ada), yang dihasilkan oleh Dana.
 
Pelaburan Permulaan Minimum MYR10,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
# Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS adalah MYR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP. Senarai dana yang dibenarkan di bawah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS akan dikemas kini di laman web di www.principal.com.my ketika dan ketika KWSP menyemak senarai tersebut. Sebagai alternatif, anda boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di ( 03 ) 7723 7260 untuk maklumat lebih lanjut.
 
Pelaburan Tambahan MYR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus atau Pengedar Diluluskan dari semasa ke semasa.
 
Tempoh bertenang

Anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( i.e. tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah pengembalian ” ) <TAG1>. Kami akan membayar jumlah Bayaran Balik kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan, dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia atau orang yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan. 

Di samping itu, jika anda telah melabur melalui KWSP-MIS ( jika ada ), hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.
 

Penebusan/Pengeluaran 1,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 13 Ogos 2021

Rakan Kongsi Dana

 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Investment Bank - Retail Equities
 • CIMB Private Banking
 • Principal Distributors
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • IFAST Capital Sdn Bhd
 • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Tiada.
 
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 0.30% setahun daripada NAB dana.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.02% setahun termasuk fi penjaga tempatan tetapi tidak termasuk fi dan caj sub-penjaga asing  (jika ada) daripada NAB.
 
Yuran Penukaran Peralihan dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas ini dan pelaburan ke dana Kelas atau Utama Malaysia yang lain ( atau kelasnya ). Oleh itu, anda mungkin dikenakan Bayaran Peralihan yang sama dengan perbezaan ( jika ada ) antara Yuran Permohonan Kelas ini dan Yuran Permohonan dana Kelas atau Malaysia Utama yang lain ( atau yang lain kelas ). Bayaran Beralih tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Prinsipal Malaysia ( atau kelasnya ) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Sebagai tambahan, kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran MYR100 untuk setiap suis. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Bayaran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran.