Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic Balanced Wholesale Fund-of-Funds (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic Balanced Wholesale Fund-of-Funds)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Balanced Wholesale Fund-of-Funds (formerly known as CIMB Islamic Balanced Wholesale Fund-of-Funds) -5.22% -5.64% 5.17% 0.00% 2.44% 1.0244 2.97
Penanda aras -2.96% -4.61% 3.36% 0.00% 2.48%
Penanda aras : As a fund-of-funds, the Fund is benchmark unconstrained, i.e. it will be managed without reference to any specific benchmark. However, for performance comparison purpose, the Fund can be compared to the 30% Quantshop GII Medium Index + 20% CIMB Islamic 1-month Fixed Return Income Account-I (FRIA-i) + 50% FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Untuk mencapai pertumbuhan modal yang sederhana dengan melabur dalam portfolio skim kolektif patuh Syariah yang melabur dalam ekuiti patuh Syariah dan / atau Sukuk.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • Mencari pulangan pelaburan tidak stabil yang berpotensi sederhana;
  • Mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • Mahukan portfolio seimbang yang merangkumi pelaburan CIS patuh Syariah terutamanya dalam ekuiti pematuhan Syariah dan / atau Sukuk; dan
  • Mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Dana tersebut dijangka tidak akan membayar sebarang pengagihan. Walau bagaimanapun, kami mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi dana.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih.
Pelaburan Permulaan Minimum RM5000.
Pelaburan Tambahan RM2000 atau lebih pada bila-bila masa.
Tempoh Bertenang Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja dari tarikh borang permohonan diterima dan diterima oleh kami dari kali pertama pelabur melabur dengan kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan amanah saham Pengurusan Aset Principal tidak berhak mendapat hak bertenang.
Pengeluaran Minimum Tiada
Tarikh Pelancaran 24 November 2017

Rakan Kongsi Dana

Ditawarkan secara langsung oleh Principal Asset Management Berhad

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Tiada
Yuran Tahunan Bayaran Pengurusan: 1.50% setahun NAB
Yuran Pemegang Amanah: 0.035% setahun NAB
Yuran Penukaran Tiada