Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic Balanced Wholesale Fund-of-Funds (Kelas MYR)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-08-2023
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Balanced Wholesale Fund-of-Funds (Class MYR) 3.71% 2.97% -4.60% 2.45% 1.72% 1.0172 5.98
Penanda aras 1.70% 2.70% -5.32% 1.63% 2.99%
Penanda aras : 30% Quantshop GII Medium Index + 20% CIMB Islamic 1-month Fixed Return Income Account-I (FRIA-i) + 50% FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana Pemborong Seimbang Islam Utama adalah Dana Borong yang dikeluarkan oleh Pengetua Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal yang sederhana dengan melabur dalam portfolio CIS Islam yang melabur dalam ekuiti yang mematuhi Syariah dan / atau Sukuk.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau dana yang dijamin modal.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • Mencari pulangan pelaburan tidak stabil yang berpotensi sederhana;
  • Mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • Mahukan portfolio seimbang yang merangkumi pelaburan CIS patuh Syariah terutamanya dalam ekuiti pematuhan Syariah dan / atau Sukuk; dan
  • Mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Dana tidak dijangka membayar pengagihan. Walau bagaimanapun, kami mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana.
 
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih.
 
Pelaburan Permulaan MYR5,000 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan MYR2,000 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu. dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per Unit apabila unit dibeli atau NAV yang berlaku per Unit pada titik penyejukan (mana yang lebih rendah) (“ Jumlah Bayaran Balik ”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam masa tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami. Walau bagaimanapun, syarikat atau institusi, kakitangan dan orang-orang Utama Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan.

 
Pengeluaran Minimum MYR2,000 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 24 November 2017
 

Rakan Kongsi Dana

Ditawarkan secara langsung oleh Principal Asset Management Berhad

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Tiada
Yuran Tahunan Bayaran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun NAB Dana. 

Yuran Pemegang Amanah:
Sebelum 11 Oktober 2023,
Sehingga 0.035% setahun NAV Dana.

Selepas 11 Oktober 2023,
Sehingga 0.03% setahun NAV Dana.

 
Yuran Penukaran Tiada