Principal Islamic Asia Pacific Dynamic Equity Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh :
As at date :
Dana Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Islamic Asia Pacific Dynamic Equity Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fund) 1.02 % 6.43 % 9.24 % 26.17 % 92.56 % 0.8348 1,582.63
Benchmark -2.27 % 3.79 % 4.14 % 30.87 % 79.30 %
Penanda aras : MSCI AC Asia ex Japan Islamic Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Mar-2020 0.86 1.14
May-2018 2.01 2.38
Mar-2017 4.50 6.71

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dan pendapatan jangka panjang sambil mematuhi kriteria pelaburan Syariah, melalui pelaburan di pasaran baru muncul dan berkembang di kawasan Asia Pasifik bekas Jepun.


Dana sesuai untuk pelabur yang:

• mempunyai jangka masa pelaburan jangka panjang;
• mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah;
• mahukan portfolio ekuiti rantau Asia Pasifik bekas Jepun yang mempunyai kepelbagaian; dan / atau
• mencari peningkatan modal dalam jangka masa panjang.

Maklumat Dana

Dasar pengagihan  Pengagihan tetap bukanlah tumpuan dana ini. Pengagihan, jika ada, adalah mengikut budi bicara Pengurus.
Tempoh masa pelaburan Disyorkan 5 tahun atau lebih.
Pelaburan permulaan Minimum RM500
Pelaburan tambahan  RM200 atau lebih pada bila-bila masa.
Tempoh bertenang  Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Pengurusan Aset Principal) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa tempoh bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Principal dan orang yang terdaftar untuk berurusan dengan amanah saham Principal atau Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak berhenti kerja.
Walau bagaimanapun, pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
Pengeluaran minimum 400 unit
Tarikh Pelancaran 2 Jun 2006

Rakan KongsI Dana

 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Investment Bank - Retail Equities
 • CIMB Private Banking
 • Citibank Berhad
 • Principal Distributors
 • Hong Leong Bank Berhad
 • HSBC Amanah
 • HSBC Bank (Malaysia) Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • Kuwait Finance House
 • OCBC Bank (Malaysia) Berhad
 • Phillip Mutual Berhad
 • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
 • RHB Bank Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran pemohonan Sehingga 5.0% NAB seunit
Yuran tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Dana
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.07% setahun daripada NAB Dana
Yuran penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan Bayaran Beralih yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan kedua (2) dana ini. Tukar Yuran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Sebagai tambahan, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Bayaran Beralih dan / atau yuran pentadbiran.