Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic Asia Pacific Dynamic Income and Growth Fund (Kelas MYR)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana Principal Islamic Asia Pacific Dynamic Income and Growth adalah dana feeder Islam yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dan memberikan pendapatan tetap melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif Islam, yang melabur terutamanya di rantau Asia Pasifik kecuali Jepun. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio yang pelbagai di rantau Asia Pasifik kecuali Jepun yang mematuhi prinsip Syariah;
  • mencari pertumbuhan dan pendapatan modal; dan
  • boleh menerima bahawa pulangan mungkin berubah sepanjang tempoh pelaburan.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Principal Islamic Asia Pacific Dynamic Income and Growth Fund.

Video Dana

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan 

Bergantung pada tahap pendapatan (jika ada) Dana bertujuan untuk mengagihkan sebahagian atau keseluruhan yang boleh diagihkan
pendapatan setiap suku tahun.

Catatan: Dana ini hanya akan mengagihkan pendapatan selepas ulang tahun pertama Tarikh Permulaan Dana.

Pelaburan Permulaan  Minimum MYR 500 atau jumlah lain yang mungkin kami tetapkan dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan  MYR 50 atau jumlah lain yang mungkin kami tetapkan dari semasa ke semasa.
Tempoh bertenang

Enam (6) Hari Perniagaan dari pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh borang permohonan diterima dan diterima oleh Principal Asset Management atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan) untuk pelabur pertama kali.

Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.

Pengeluaran Minimum 400 atau jumlah unit lain yang mungkin kami tetapkan dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran  2 Februari 2021.

Rakan Kongsi Dana

  • Principal's Distributor

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan  Sehingga 5.00% daripada NAB setiap unit.
Yuran Pentadbiran Sehingga 1.80% setahun bagi NAB Kelas.
Yuran Pemegang Amanah  Sehingga 0.04% setahun NAB Dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
Yuran Penukaran  Penukaran dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh itu, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dana Kelas atau dana Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus boleh mengenakan yuran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran dengan Principal Asset Management atau Pengedar yang Diluluskan. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.