Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Global Titans Fund - Kelas USD

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (USD) Saiz Dana (juta)
Principal Global Titans Fund - Class USD -14.41% -9.38% 28.33% 32.79% 32.79% 1.2111 1.78
Penanda aras -11.73% -5.87% 32.20% 42.26% 53.74%
Penanda aras : 42% S&P500 + 36% MSCI Europe + 12% MSCI Japan + 10% CIMB Bank 1-Month Fixed Deposit Rate

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Oct-2021 4.27 3.09
Oct-2020 3.57 3.06
Oct-2019 3.25 2.91

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Untuk meningkatkan nilai pelaburan pemegang unit dalam jangka masa sederhana hingga panjang dalam dana ekuiti yang melabur di pasaran global AS, Eropah dan Jepun dengan pendedahan kepada pasaran ekuiti Malaysia untuk mengimbangi sebarang turun naik jangka pendek.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang;
  • mahukan portfolio yang pelbagai yang merangkumi pendedahan kepada ekuiti asing;
  • mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga jangka panjang; dan / atau
  • boleh menerima bahawa pulangan pelaburan boleh berubah secara signifikan dalam jangka masa pendek dan mungkin juga negative.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Berdasarkan objektif pelaburannya, dana ini tidak diharapkan membayar sebarang pengagihan.
 
Pelaburan Permulaan USD500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa
 
Pelaburan Tambahan USD200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa
 
Tempoh Bertenang Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan setelah pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan kembali kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB yang sama per unit semasa unit dibeli. Kami akan mengembalikan jumlah pelaburan termasuk Bayaran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam masa tujuh (7) Hari Perniagaan atau sepuluh (10) hari, mana yang lebih rendah, dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.
 
Pengeluaran Minimum 400 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. 
 
Tarikh Pelancaran 25 Januari 2015

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 5.5% NAB seunit.
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.07% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing) pada NAB Dana. 
Yuran Penukaran Penukaran dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas USD dan pelaburan ke kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Anda akan dikenakan Yuran Penukaran sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas USD dan Yuran Permohonan dana kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Sebagai tambahan, anda mungkin dikenakan yuran pentadbiran sebanyak USD35 untuk setiap pertukaran. Walau bagaimanapun, Pengurus mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan/atau yuran pentadbiran.