Principal Global Multi Asset Income Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Global Multi Asset Income Fund) - Kelas MYR-Hedged

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Global Multi Asset Income Fund (formerly known as CIMB-Principal Global Multi Asset Income Fund) - Class MYR-Hedged 2.99% 22.82% 0.00% 0.00% 7.01% 1.0380 3.24
Penanda aras 1.19% 31.81% 0.00% 0.00% 15.14%
Penanda aras : The Fund adheres to the benchmark of the Target Fund for performance comparison purpose.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Mar-2021 0.78 3.00
Dec-2020 0.77 3.04

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk memberikan pendapatan dan potensi pertumbuhan modal kepada pelabur melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur dalam portfolio aset global yang pelbagai.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • adalah seorang pelabur yang berwibawa;
 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang; dan / atau
 • mencari pendedahan dalam aset campuran global yang disusun melalui dana pengantara.

Maklumat Dana

 

Dasar Pengagihan Bergantung pada tahap pendapatan (jika ada) yang dihasilkan oleh Kelas, Kelas akan mengagihkan setiap suku tahun. Sekiranya pengedaran yang tersedia terlalu kecil atau tidak signifikan, pengedaran apa pun mungkin tidak bermanfaat bagi pemegang Unit kerana jumlah kos yang akan dikeluarkan dalam pengedaran tersebut mungkin lebih tinggi daripada jumlah untuk pengedaran. Kami mempunyai budi bicara untuk menentukan jumlah yang akan diedarkan kepada pemegang Unit.
Tempoh Masa Pelaburan Jangka masa sederhana hingga jangka panjang.
Pelaburan Permulaan Minimum RM10,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan RM 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang Enam (6) Hari Kerja dari tarikh borang permohonan diterima dan diterima oleh Pengurus atau Pengedar yang diluluskan untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi yang melabur dalam dana tidak berhak mendapat hak berhenti kerja.
Penebusan /Pengeluaran 1,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari masa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 4 Disember 2019

Rakan Kongsi Dana

 • CIMB Bank Berhad
 • Citibank Berhad
 • Principal Unit Trust Scheme Consultant
 • Hong Leong Bank Berhad
 • HSBC Bank (Malaysia) Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • OCBC Bank (Malaysia) Berhad
 • Phillip Mutual Berhad
 • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
 • Kenanga Investment Bank Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan

Pengedar Principal: Sehingga 6.50% pada NAB setiap unit.


IUTA: Hingga 5.50% daripada NAB setiap unit

Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: 1.80% setahun daripada NAB Kelas
Yuran Pemegang Amanah: 0.04% setahun pada NAB dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing)
 
Yuran Penukaran Penukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Oleh itu, anda mungkin dikenakan yuran penukaran sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Pengurus boleh mengenakan bayaran pentadbiran sebanyak RM 100 (atau setara) untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.