Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Global Multi Asset Income Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Global Multi Asset Income Fund) - Kelas MYR

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-09-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Global Multi Asset Income Fund (formerly known as CIMB-Principal Global Multi Asset Income Fund) - Class MYR -7.61% -5.71% 6.35% 4.88% 28.23% 0.9556 35.52
Penanda aras -11.78% -8.96% 13.78% 25.04% 95.08%
Penanda aras : The Fund adheres to the benchmark of the Target Fund for performance comparison purpose.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Sep-2022 1.17 4.68
Jun-2022 0.83 3.24
Mar-2022 0.80 3.12
Dec-2021 0.85 3.16
Sep-2021 0.75 2.80
Jun-2021 0.78 2.96
Mar-2021 0.74 2.92
Dec-2020 0.77 3.16
Sep-2020 0.79 3.28
Jun-2020 0.86 3.52
Mar-2020 0.89 4.04
Dec-2019 0.35 4.20
Nov-2019 0.30 3.60
Oct-2019 0.23 2.76
Sep-2019 0.33 3.96

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk memberikan pendapatan dan potensi pertumbuhan modal kepada pelabur melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur dalam portfolio aset global yang pelbagai.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • adalah seorang pelabur yang berwibawa;
  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang; dan / atau
  • mencari pendedahan dalam aset campuran global yang disusun melalui dana pengantara.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Bergantung pada tahap pendapatan (jika ada) yang dihasilkan oleh Kelas, Kelas akan mengagihkan setiap suku tahun. Sekiranya pengedaran yang tersedia terlalu kecil atau tidak signifikan, pengedaran apa pun mungkin tidak bermanfaat bagi pemegang Unit kerana jumlah kos yang akan dikeluarkan dalam pengedaran tersebut mungkin lebih tinggi daripada jumlah untuk pengedaran. Kami mempunyai budi bicara untuk menentukan jumlah yang akan diedarkan kepada pemegang Unit.
Tempoh Masa Pelaburan Jangka masa sederhana hingga jangka panjang.
Pelaburan Permulaan Minimum RM10,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan RM 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang Enam (6) Hari Kerja dari tarikh borang permohonan diterima dan diterima oleh Pengurus atau Pengedar yang diluluskan untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi yang melabur dalam dana tidak berhak mendapat hak berhenti kerja.
Penebusan /Pengeluaran 1,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari masa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 20 Mac 2014

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan

Pengedar Principal: Sehingga 6.50% pada NAB setiap unit.


IUTA: Hingga 5.50% daripada NAB setiap unit

Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: 1.80% setahun daripada NAB Kelas
Yuran Pemegang Amanah: 0.04% setahun pada NAB dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing)
 
Yuran Penukaran Penukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Oleh itu, anda mungkin dikenakan yuran penukaran sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Pengurus boleh mengenakan bayaran pentadbiran sebanyak RM 100 (atau setara) untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.