Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Global Income Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Global Income Fund) - Kelas SGD-Hedged

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (SGD) Saiz Dana (juta)
Principal Global Income Fund (formerly known as CIMB-Principal Global Income Fund) Class SGD-Hedged -9.27% -8.62% -1.23% 0.00% -1.77% 0.7912 1.62

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Mar-2022 1.23 5.80
Dec-2021 1.30 5.60
Sep-2021 1.41 5.92
Jun-2021 1.27 5.32
Mar-2021 1.44 6.12
Dec-2020 1.27 5.36
Sep-2020 1.16 5.08
Jun-2020 1.13 5.04
Mar-2020 1.28 6.68
Dec-2019 1.37 5.44
Sep-2019 1.76 7.08
May-2019 2.09 8.40
Nov-2018 0.41 1.68

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Objektif pelaburan adalah untuk menyediakan pendapatan dan pertumbuhan modal sederhana melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur terutamanya dalam portfolio pelbagai sekuriti hutang yang menghasilkan pulangan tinggi.

Dana ini sesuai untuk para pelabur yang: 

 • seorang pelabur yang berwibawa;
 • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
 • mahukan pendedahan kepada dunia pelaburan yang luas tentang sekuriti yang menghasilkan pulangan lebih tinggi di seluruh dunia;
 • bersedia untuk menerima, dalam keadaan biasa, satu tahap turun naik yang sederhana bagi NAB dalam setahun; dan
 • mencari pendapatan tetap dan peningkatan modal sederhana.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Suku tahunan, bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan/atau keuntungan direalisasikan dan mengikut budi bicara Pengurus Dana. Pengurus berhak untuk membuat peruntukan bagi rizab berkenaan dengan pengagihan kepada Kelas. Jika pendapatan yang tersedia terlalu kecil atau tidak ketara, sebarang pengagihan mungkin tidak akan memberi manfaat kepada anda memandangkan jumlah kos yang ditanggung dalam mana-mana pengagihan seperti ini mungkin melebihi jumlah untuk pengagihan. Pengurus boleh menggunakan budi bicara mereka untuk menentukan jumlah yang akan diagihkan kepada anda. Pengurus Dana juga mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara sementara, dengan mengambil kira tahap pendapatan yang direalisasikan dan/atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih lama
Pelaburan Permulaan Minimum SGD 2,000
Pelaburan Tambahan SGD1,000 atau lebih banyak, pada bila-bila masa
Tempoh Bertenang Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh Pengurus Dana atau Pengedar dari pelabur yang pertama kali melabur. Bagaimanapun, kakitangan Principal Asset Management dan individu-individu yang didaftarkan untuk berurus niaga dalam unit amanah Principal Asset Management atau mana-mana Pengedar, tidak layak untuk menerima tempoh bertenang ini.
Pengeluaran Minimum 1,000 unit
Tarikh Pelancaran 11 Oktober 2017
 

Rakan KongsI Dana

 • CIMB Private Banking
 • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
 • Citibank Berhad 

 Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 3.5% bagi setiap pelaburan.
Yuran Tahunan

Yuran Pengurusan: 1.65% setahun daripada nilai aset bersih Kelas. 

Yuran Pemegang Amanah: 0.04% setahun daripada nilai aset bersih Dana. 

* termasuk yuran dan caj kustodian tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing

Yuran Penukaran

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke dalam kelas atau dana lain, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) di antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas atau dana yang lain. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang akan ditukar masuk mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran SGD35 (atau setaraf) untuk setiap pertukaran yang dibuat daripada mana-mana Dana CIMB-Principal. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran. Kami juga berhak mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.