Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Global Income Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Global Income Fund) - Kelas MYR-Hedged

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-08-2023
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Global Income Fund (formerly known as CIMB-Principal Global Income Fund) Class MYR-Hedged 2.37% 1.75% -1.55% 2.09% 1.29% 0.7646 17.55
Penanda aras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Penanda aras : As the Fund feeds into the Target Fund, the Fund compares to the Target Fund for performance comparison purpose. Note: Please note that the Target Fund is benchmark unconstrained, i.e. it will be managed without reference to any specific benchmark.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jun-2023 1.20 6.33
Mar-2023 1.16 6.09
Dec-2022 0.88 4.44
Sep-2022 1.13 5.68
Jun-2022 1.15 5.72
Mar-2022 1.26 5.76
Dec-2021 1.27 5.36
Sep-2021 1.41 5.80
Jun-2021 1.31 5.40
Mar-2021 1.49 6.20
Dec-2020 1.34 5.60
Jun-2020 1.11 4.92
Mar-2020 1.28 6.68
Dec-2019 1.08 4.28
Sep-2019 1.76 7.08

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Objektif pelaburan adalah untuk menyediakan pendapatan dan pertumbuhan modal yang sederhana melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur terutamanya dalam portfolio pelbagai sekuriti hutang dengan hasil tinggi.

Dana sesuai untuk pelabur yang:
• adalah pelabur yang berwibawa
• mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
• mahukan pendedahan kepada sekuriti sekuriti dengan hasil lebih tinggi di seluruh dunia;
• bersedia untuk menerima, dalam keadaan normal, tahap turun naik NAB sederhana setahun; dan
• mencari pendapatan tetap dan peningkatan modal yang sederhana

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Setiap suku tahun, bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan dan mengikut budi bicara Pengurus Dana. Pengurus Dana berhak membuat peruntukan untuk rizab berkenaan dengan pembahagian Kelas. Sekiranya pendapatan yang ada terlalu kecil atau tidak signifikan, pengagihan apa pun mungkin tidak bermanfaat bagi anda kerana jumlah kos yang akan dikeluarkan dalam pengagihan tersebut mungkin lebih tinggi daripada jumlah pengagihan. Pengurus Dana mempunyai budi bicara untuk menentukan jumlah yang akan diedarkan kepada anda. Pengurus Dana juga mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih
Pelaburan Permulaan Minimum MYR10,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan MYR5,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja dari tarikh borang permohonan diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar dari pelabur pertama kali. Walau bagaimanapun, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar tidak berhak mendapat hak bertenang.

Pengeluaran Minimum 5000 unit
Tarikh Pelancaran 11 Oktober 2017

Rakan Kongsi Dana

  • CIMB Private Banking
  • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
  • Citibank Berhad 

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

 

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 3.5% pada setiap pelaburan.
 
Yuran Tahunan

Yuran Pengurusan: Sehingga 1.65% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.04% setahun daripada NAB Dana.

* termasuk bayaran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing)

Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran MYR100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.