Principal Greater China Equity Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Greater China Equity Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh :
As at date :
Dana Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Greater China Equity Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Greater China Equity Fund) 9.17 % 51.50 % 61.15 % 164.79 % 232.95 % 1.4202 1,662.07
Benchmark 8.12 % 35.96 % 34.10 % 108.88 % 136.25 %
Penanda aras : The Fund adheres to the benchmark of the Target Fund. The benchmark of the Target Fund is the MSCI Golden Dragon Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Mar-2021 5.67 3.91
Aug-2020 9.92 7.77
Nov-2019 2.45 2.40

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Greater China Equity Fund adalah dana pengantara yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal jangka sederhana hingga jangka panjang terutamanya melalui pelaburan dalam portfolio sekuriti ekuiti dengan pendedahan kepada wilayah Greater China yang terdiri daripada Republik Rakyat China, SAR Hong Kong dan Taiwan. Jangka masa pelaburan yang disyorkan untuk Dana ini adalah tiga (3) tahun atau lebih. Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang;
  • ingin mengambil bahagian dalam potensi pertumbuhan pasaran Greater China;
  • boleh menerima bahawa pulangan pelaburan boleh berubah secara signifikan dalam jangka pendek dan mungkin juga negatif; dan / atau
  • mencari peningkatan modal dalam jangka masa sederhana hingga jangka panjang.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Berdasarkan objektif pelaburannya, dana ini tidak diharapkan membayar sebarang pengagihan.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih
Pelaburan Permulaan Minimum RM500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan RM200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Pengurusan Aset Principal) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak bertenang.

Walau bagaimanapun, pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran Minimum 400 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari masa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 12 Jun 2007

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan

Sehingga 5.50% pada NAB setiap unit.

Yuran Pengurusan Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas
Yuran Pemegang Amanah Sehingga 0.04% setahun pada NAB dana
 
Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan kedua (2) dana ini. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukarandan / atau yuran pentadbiran.