Principal Titans Income Plus Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Equity Income Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh :
As at date :
Dana Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Titans Income Plus Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Equity Income Fund) 5.30 % 30.81 % 19.75 % 69.53 % 289.83 % 1.4892 78.59
Benchmark 2.17 % 21.40 % 5.64 % 38.59 % 206.89 %
Penanda aras : 50% FTSE Bursa Malaysia Top 100 Index + 50% MSCI AC Asia ex Japan

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Aug-2020 4.70 3.62
Aug-2019 5.40 4.39
Jul-2018 9.00 6.12
Jul-2017 8.50 6.97
Jul-2016 8.50 7.26
Jul-2015 7.00 5.36
Jun-2014 7.00 5.81
Jan-2013 7.00 6.99

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Untuk menggalakkan pertumbuhan dalam nilai pelaburan pemegang Unit dalam dana ekuiti jangka panjang dengan melabur dalam syarikat kecil yang belum dikenali, yang tersenarai di Bursa Malaysia.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio ekuiti pelbagai dengan pendedahan asing; dan/atau
  • mencari pendapatan yang stabil melalui ekuiti yang menawarkan kestabilan pendapatan dan potensi pertumbuhan dalam jangka sederhana hingga panjang

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengagihan (jika ada) dijangka akan diagihkan setiap tahun, bergantung kepada prestasi Dana dan menurut budi bicara Pengurus.
Tempoh Masa Pelaburan  Disyorkan 3 hingga 5 tahun atau lebih lama.
Pelaburan Permulaan Minimum RM500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan  RM200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh bertenang 

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Pengurusan Aset Principal) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak bertenang.

Walau bagaimanapun, pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran Minimum 200 unit.
Tarikh Pelancaran  1 Oktober 2003.

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 6.5% NAB setiap unit.
Yuran Tahunan  Yuran Pengurusan: Sehingga 1.85% setahun daripada NAB dana
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.06% setahun daripada NAB dana
Yuran Penukaran  Memandangkan penukaran ditangani sebagai pengeluaran daripada satu (1) dana untuk dilaburkan ke dalam satu dana yang lain, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang bersamaan dengan perbezaan nilai (jika ada) antara Yuran-yuran Permohonan bagi dua (2) dana ini. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya Yuran Permohonan bagi dana yang akan ditukar masuk adalah lebih rendah. Pengurus turut mengenakan yuran pentadbiran sebanyak RM100 bagi setiap penukaran keluar daripada Dana. Pengurus juga boleh mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.