Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Titans Income Plus Fund EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-04-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Titans Income Plus Fund 13.06% 13.28% 1.60% 29.69% 296.99% 1.3538 72.46
Penanda aras 8.45% 13.34% -5.93% 7.54% 191.89%
Penanda aras : 50% FTSE Bursa Malaysia Top 100 Index 50% MSCI AC Asia ex Japan

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Aug-2023 6.36 5.27
Aug-2022 4.06 3.05
Aug-2021 4.39 3.00
Aug-2020 4.70 3.62
Aug-2019 5.40 4.39
Jul-2018 9.00 6.12
Jul-2017 8.50 6.97
Jul-2016 8.50 7.26
Jul-2015 7.00 5.36
Jun-2014 7.00 5.81
Jan-2013 7.00 6.99

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Untuk menggalakkan pertumbuhan dalam nilai pelaburan pemegang Unit dalam dana ekuiti jangka panjang dengan melabur dalam syarikat kecil yang belum dikenali, yang tersenarai di Bursa Malaysia. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk mewujudkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
 • mahukan portfolio ekuiti pelbagai dengan pendedahan asing;
 • mencari pendapatan yang stabil melalui ekuiti yang menawarkan kestabilan pendapatan dan potensi pertumbuhan dalam jangka sederhana hingga panjang; dan/atau
 • dapat menerima pulangan pelaburan mungkin berubah-ubah dalam jangka pendek.

Maklumat Dana

Dasar PengagihanKelas MYR: Pengagihan (jika ada) dijangka akan diagihkan setiap tahun, bergantung kepada prestasi Kelas dan menurut budi bicara Pengurus.
 
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 3 hingga 5 tahun atau lebih lama.
 
Pelaburan Permulaan#

Non-RSP: Minimum MYR500 atau jumlah lain yang mungkin kami putuskan dari semasa ke semasa.

RSP: Minimum MYR500 atau jumlah lain yang mungkin kami putuskan dari semasa ke semasa.

#Pelaburan permulaan minimum untuk KWSP-MIS ialah MYR1,000 atau jumlah lain seperti yang ditentukan oleh KWSP atau mengikut jumlah yang dinyatakan di atas, yang mana lebih tinggi. Sila ambil perhatian bahawa mungkin terdapat perubahan pada status kelayakan Dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini.
 

Pelaburan Tambahan Non-RSP: MYR 200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

RSP: MYR 200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh bertenang 

Untuk pelabur pertama yang melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Waktu Perniagaan dari tarikh permohonan lengkap yang diterima oleh kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, syarikat/institusi, kakitangan Principal Malaysia's dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC ingin berurusan dengan unit amanah tidak berhak menerima bertenang. 

Jika anda telah melabur melalui KWSP-MIS (jika ada), hak bertenang anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimum200 unit atau bilangan unit lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Dasar dan strategi pelaburan

Dana boleh melabur antara 70% hingga 98% (kedua-duanya termasuk) NAV dalam ekuiti dan sekuriti yang berkaitan dengan ekuiti untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang. Dana boleh memilih untuk melabur dalam ekuiti asing sehingga maksimum 100% dari NAVnya. Ekuiti asing tersebut adalah sekuriti syarikat yang berdomisili, disenaraikan dalam, dan / atau mempunyai operasi yang signifikan di Asia di luar Jepun. ‘ Operasi penting ’ bermaksud perniagaan utama syarikat. Sebagai contoh, Dana boleh melabur dalam syarikat yang mempunyai perniagaan atau operasi yang signifikan di Thailand tetapi disenaraikan di Bursa Saham New York. Ambang untuk ‘ operasi penting ’ adalah jika lebih daripada 25% daripada jumlah pendapatan kumpulan berasal dari negara-negara di Asia bekas Jepun. Pengiraan akan dibuat berdasarkan laporan kewangan terbaru yang dikeluarkan oleh syarikat (mis. Laporan sementara dan tahunan). Walau bagaimanapun, sehingga 25% pelaburan Dana dalam ekuiti asing mungkin berasal dari syarikat yang disenaraikan di mana-mana Pasaran yang Layak di seluruh dunia untuk merebut peluang pertumbuhan berkuatkuasa pada 10 Julai 2023. Sejajar dengan objektifnya, dasar pelaburan dan strategi Dana adalah untuk melabur dalam portfolio saham hasil dividen yang tinggi dan/atau sekuriti pendapatan tetap yang bertujuan untuk menyediakan aliran pendapatan yang stabil dalam bentuk pengagihan kepada pelabur. Dana juga boleh memilih untuk mencari pendedahan pelaburan melalui CIS yang sesuai dengan objektif Dana, tertakluk kepada kehendak GUTF. Strategi peruntukan aset untuk Dana ini adalah seperti berikut:

 • antara 70% hingga 98% (kedua-duanya termasuk) NAV Dana akan dilaburkan dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti lain;
 • sehingga 28% NAV Dana dalam pelaburan yang dibenarkan; dan
 • sekurang-kurangnya 2% daripada NAV Dana dalam aset cair.
   
PengurusPrincipal Asset Management Berhad.
 
Tarikh Pelancaran 1 Oktober 2003.
 

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan*

Sehingga 6.50% NAB setiap unit.

*Jika dana tersebut adalah dana diluluskan KWSP-MIS dan anda berminat melabur melalui KWSP-MIS,and akan dikenakan caj bagi Yuran Permohonan pada kadar 3.00% daripada NAB setiap unit, atau kadar caj yang tertakluk kepada KWSP.
 

Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.85% setahun daripada NAB dana
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.045% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing (jika ada)) NAV Dana.
 
Yuran Penukaran Peralihan dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau dana Principal Malaysia yang lain ( atau kelasnya ). Anda mungkin dikenakan Yuran Peralihan yang sama dengan perbezaan ( jika ada ) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dari Kelas lain atau dana Principal Malaysia ( atau yang lain kelas ). Anda tidak akan dikenakan Bayaran Beralih, jika dana Kelas atau dana Principal Malaysia ( atau kelasnya ) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah daripada Yuran Permohonan Kelas. Sebagai tambahan kepada Yuran Peralihan, anda mungkin akan dikenakan MYR100 sebagai bayaran pentadbiran untuk setiap suis. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran.