Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Malaysia Titans Plus Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Malaysia Equity Fund)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2023
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Malaysia Titans Plus Fund (formerly known as CIMB-Principal Malaysia Equity Fund) -2.23% -6.72% 25.13% -4.43% 361.27% 0.8359 160.51
Penanda aras -2.93% -8.60% 10.34% -21.29% 55.87%
Penanda aras : FTSE Bursa Malaysia Top 100 Index for performance comparison

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Oct-2022 3.10 3.61
Oct-2021 4.25 4.29
Oct-2020 4.48 5.10
Oct-2019 7.25 7.43
Oct-2018 10.50 10.67
Nov-2017 10.50 8.44
Oct-2016 10.50 9.07
Oct-2015 10.25 8.33
Nov-2014 10.25 6.82
Nov-2013 10.00 6.82

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Catatan: Dana di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP (KWSP-MIS) ini akan digantung berkuat kuasa pada 10 April 2023 dan pembelian baharu atau penukaran akan dihentikan selepas 4 April 2023, waktu terakhir pada jam 4.00pm. Pemegang-pemegang dana sedia ada masih boleh terus menyimpan wang anda di dalam dana, menukar atau menebusnya.

Principal Malaysia Titans Plus Fund adalah dana ekuiti yang diterbitkan oleh Principal Malaysia.Dana ini bertujuan Untuk mencapai peningkatan modal maksimum dalam jangka panjang melalui semua jenis pelaburan.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka panjang;
  • mahukan portfolio akuiti yang pelbagai di Malaysia dengan melabur terutamanya dalam syarikat permodalan besar;
  • tidak memerlukan pendapatan tetap dari pelaburan mereka; selesa dengan tahap turun naik yang lebih tinggi daripada purata; dan / atau
  • mencari peningkatan modal dalam jangka masa panjang.
  • selesa dengan tahap turun naik yang lebih tinggi daripada purata;

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengurus mempunyai budi bicara untuk mengagihkan sebahagian atau seluruh pendapatan yang dapat diagihkan Dana. Pengagihan (jika ada) mungkin berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada objektif pelaburan dan prestasi Dana.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 5 tahun atau lebih.
Pelaburan Permulaan* Minimum MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
*Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS (Jika ada) adalah MYR 1,000.00 (atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP) atau jumlah yang dinyatakan diatas,yang mane lebih tinggi. Sila ambil perhatian bahawa mungkin terdapat perubahan pada status kelayakan dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk di laman web kami www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my bagi info terkini. 
Pelaburan Tambahan MYR 200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang

Untuk pelabur yang pertama kali melabur dengan kamu atau mana-mana pengedar kami Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan diterima dan lulus oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh mengeluarkan pelaburan anda pada NAB per unit yang sama apabila unit tersebut dibeli. Kami akan kembalikan jumlah pelaburan termasuk membayar Bayaran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam MYR dalam masa tujuh (7() hari kerja atau sepuluh (10) hari, yang mana lebih rendah, dari tarikh terima dokumen lengkap. Harap maklum bahawa hak tempoh bertenang hanya diberikan kepada pelabur pertama  melabur pelaburan yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak bertenang.

Di samping itu, jika anda melabur melalui KWSP-MIS (jika ada) tempoh hak bertenang anda tertakluk kepada terma dan syarat KWSP-MIS.

Pengeluaran Minimum 200 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 28 September 1995

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 6.50% NAB seunit.
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Kelas dalam Malaysia
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.05% setahun (termasuk bayaran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk bayaran sub penjaga asing dan caj) dalam NAB Dana.
Yuran Penukaran Pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas MYR dan  pelaburan ke Kelas lain atau Dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Walaubagaimana pun anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan bagi Kelas MYR dan Yuran Permohonan bagi Kelas lain atau Dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya Kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mungkin mengenakan yuran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.