Principal Malaysia Titans Plus Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Malaysia Equity Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh :
As at date :
Dana Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Malaysia Titans Plus Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Malaysia Equity Fund) 3.00 % 15.92 % -1.15 % 17.02 % 380.58 % 0.9440 198.92
Benchmark -1.74 % 9.72 % -12.54 % 0.84 % 74.18 %
Penanda aras : FTSE Bursa Malaysia Top 100 Index for performance comparison

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Oct-2020 4.48 5.10
Oct-2019 7.25 7.43
Oct-2018 10.50 10.67
Nov-2017 10.50 8.44
Oct-2016 10.50 9.07
Oct-2015 10.25 8.33
Nov-2014 10.25 6.82
Nov-2013 10.00 6.82

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Untuk mencapai peningkatan modal maksimum dalam jangka panjang melalui semua jenis pelaburan.

Dana sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka panjang;
  • tidak memerlukan pendapatan tetap dari pelaburan mereka;
  • selesa dengan tahap turun naik yang lebih tinggi daripada purata; dan / atau
  • mencari peningkatan modal dalam jangka masa panjang.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengurus mempunyai budi bicara untuk mengagihkan sebahagian atau seluruh pendapatan yang dapat diagihkan Dana. Pengagihan (jika ada) mungkin berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada objektif pelaburan dan prestasi Dana.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 5 tahun atau lebih.
Pelaburan Permulaan Minimum RM500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan RM200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Pengurusan Aset Principal) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak bertenang.

Walau bagaimanapun, pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran Minimum 200 unit
Tarikh Pelancaran 28 September 1995

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 6.50% NAB seunit.
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.05% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.