Principal DALI Opportunities Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic DALI Equity Theme Fund)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal DALI Opportunities Fund (formerly known as CIMB Islamic DALI Equity Theme Fund) 1.63% 26.67% 0.50% 2.74% 71.58% 0.3059 459.80
Penanda aras -2.36% 27.15% -2.89% 2.80% 28.74%
Penanda aras : FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jul-2018 2.00 6.14
Oct-2017 1.05 3.29
Jul-2016 2.00 5.65
Jul-2015 1.75 4.67
Aug-2014 2.50 6.55
Aug-2013 2.50 91.56

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk memberi penambahbaikan modal jangka sederhana hingga jangka panjang kepada pelabur melalui pelaburan dalam sekuriti syarikat Malaysia yang akan mendapat manfaat daripada tema pelaburan yang ada dan yang sesuai dengan prinsip Syariah.


Dana sesuai untuk pelabur yang:

• mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
• mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah;
• mahukan portfolio yang pelbagai dengan peluang pelaburan tematik;
• boleh menerima bahawa pulangan pelaburan boleh berubah secara signifikan dalam jangka pendek dan bahkan mungkin negatif; dan / atau
• mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga jangka panjang.

 

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Kelas MYR: Memandangkan objektif pelaburan Dana, Dana tidak dijangka membayar sebarang pengedaran. Semua pendapatan yang diperoleh oleh pemegang Unit dilaburkan semula secara berkadar dalam Dana. Pengagihan, jika ada, akan berlaku secara kebetulan dan akan berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada keadaan pasaran dan prestasi Dana.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan lima (5) tahun atau lebih
Pelaburan Permulaan Minimum RM500.
Pelaburan Tambahan RM200 atau lebih pada bila-bila masa.
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Pengurusan Aset Principal) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya.

Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang didaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak bertenang. Walau bagaimanapun, pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran Minimun 800 unit.
Tarikh Pelancaran 28 Februari 2008

Rakan Kongsi Dana

  • CIMB Bank Berhad
  • Principal Distributors
  • Kenanga Investment Bank Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 6.5% daripada NAB seunit
Yuran Tahunan Bayaran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun NAB
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.05% * setahun NAB
* Tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing.
Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Walau bagaimanapun, yuran pentadbiran RM100 ini dibebaskan untuk empat (4) pertukaran dana pertama dalam setiap tahun kalendar. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Bayaran Beralih dan / atau yuran pentadbiran.