Principal DALI Equity Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic DALI Equity Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal DALI Equity Fund (formerly known as CIMB Islamic DALI Equity Fund) 1.80% 33.70% 10.75% 28.46% 303.24% 1.2579 973.78
Penanda aras 0.34% 35.15% 8.13% 25.77% 225.95%
Penanda aras : 70% FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index + 30% MSCI AC Asia ex Japan Islamic Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jul-2020 1.10 0.96
Jul-2018 3.03 2.71
Nov-2017 7.20 6.08
Jun-2016 6.20 5.46
Jun-2015 7.50 6.06
Jun-2014 7.00 67.56
Jun-2013 7.00 5.67

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Untuk mencapai pertumbuhan modal yang konsisten dalam jangka masa sederhana hingga jangka panjang.

Dana sesuai untuk pelabur yang:                                                                                                

 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
 • mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah;
 • mahukan portfolio yang pelbagai yang merangkumi ekuiti dan Sukuk patuh Syariah;
 • mahukan portfolio dengan sedikit pendedahan dalam pelaburan asing; dan atau                             
 • mencari kenaikan modal dalam jangka sederhana hingga jangka panjang.

 

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengurus Dana mempunyai budi bicara untuk mengagihkan sebahagian atau keseluruhan pendapatan yang dapat diagihkan.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan sekurang-kurangnya  (3) tiga tahun atau lebih lama.
Pelaburan Permulaan Minimum RM500.
Pelaburan Tambahan RM200 atau lebih banyak, pada bila-bila masa
Tempoh bertenang

Anda mempunyai enam (6) hari bekerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Principal Asset Management) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa hak berhenti bekerja hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Principal Asset Managment atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya.

Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Principal Asset Management dan individu yang didaftarkan untuk berurusan dengan amanah saham Principal Asset Management  atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak tempoh bertenang. Walau bagaimanapun, pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran Minimum 200 unit.
Tarikh Pelancaran 30 April 2003

Rakan Kongsi Dana

 • AmInvestment Bank Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Private Banking
 • Principal Distributors
 • Hong Leong Bank Berhad
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • Kuwait Finance House
 • RHB Bank Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami. 

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 6.50% daripada NAB seunit.
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.85% setahun daripada NAB dana
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.06% setahun daripada NAB dana
Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan Bayaran Beralih yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan kedua (2) dana ini. Sebagai tambahan, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Walau bagaimanapun, yuran pentadbiran RM100 ini dilepaskan untuk empat (4) pertukaran dana pertama dalam setiap tahun kalendar. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Bayaran Beralih dan / atau yuran pentadbiran.