Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal DALI Equity Fund - Kelas MYR

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2023
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal DALI Equity Fund - Class MYR 1.56% 4.44% -9.87% 2.44% 232.45% 0.9766 568.16
Penanda aras 1.44% 5.25% -10.18% 4.27% 177.66%
Penanda aras : 70% FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index + 30% MSCI AC Asia ex Japan Islamic Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jul-2022 2.72 2.82
Jul-2021 3.70 3.10
Jul-2020 1.10 0.96
Jul-2018 3.03 2.71
Nov-2017 7.20 6.08
Jun-2016 6.20 5.46
Jun-2015 7.50 6.06
Jun-2014 7.00 67.56
Jun-2013 7.00 5.67

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana adalah dana ekuiti patuh Syariah yang dikeluarkan oleh Pengetua Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal yang konsisten dalam jangka masa sederhana hingga panjang.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau dijamin modal.

Dana sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang;
 • mahukan portfolio yang pelbagai dengan pendedahan dalam ekuiti dan Sukuk yang patuh Syariah;
 • mencari peningkatan modal dalam jangka masa sederhana ke jangka masa panjang; dan/atau
 • boleh terima pulangan pelaburan yang mungkin turun naik sepanjang tempoh pelaburan.

 

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan

Kami mempunyai budi bicara untuk mengagihkan sebahagian atau seluruh pendapatan yang dapat diagihkan oleh Kelas. Pembahagian (jika ada) mungkin berbeza dari satu tempoh ke tempoh bergantung pada objektif pelaburan dan prestasi Kelas.

 

Tempoh Masa Pelaburan

 
 • Jangka sederhana merujuk kepada jangka masa lebih dari satu (1) tahun dan kurang dari tiga (3) tahun.
 • Jangka panjang merujuk kepada jangka masa lima (5) tahun atau lebih.

 

Pelaburan Permulaan

Bukan RSP: MYR500 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.
RSP: MYR500 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KW-MIS adalah MYR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP atau mengikut jumlah yang dinyatakan di atas, mana yang lebih tinggi. Harap maklum bahawa mungkin ada perubahan pada status kelayakan Dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini
 

 

Pelaburan Tambahan

Bukan RSP: MYR200 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.
RSP: MYR200 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.

 

Tempoh bertenang

Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu. dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan (mana yang lebih rendah) (“ Amaun Pengembalian ”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan orang-orang Utama Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan. 

Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.

 

Pengeluaran Minimum

200 unit atau jumlah unit lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.

 

Tarikh Pelancaran

30 April 2003

 

Rakan Kongsi Dana

 • AmInvestment Bank Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Private Banking
 • Pengedar Principal
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • Hong Leong Bank Berhad
 • RHB Bank Berhad
 • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd
 • Kuwait Finance House

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami. 

Yuran Dana

Yuran Permohonan*

Sehingga 6.50% NAB per unit.

*Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, anda mungkin akan dikenakan Yuran Permohonan sehingga 3.00% dari NAB per unit, atau kadar lain yang ditentukan oleh KWSP

 

Yuran Tahunan

Yuran Pengurusan: Sehingga 1.85% setahun NAB Kelas.

Yuran Pemegang Amanah:
Sebelum 2 November 2023, Hingga 0.06% setahun termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing (jika ada) NAB Dana.

Selepas 2 November 2023, Hingga 0.045% setahun merangkumi yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing (jika ada) NAB Dana.

 

Yuran Penukaran

Peralihan dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau Pengetua Malaysia yang lain (atau kelasnya). Anda mungkin dikenakan bayaran pertukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan Kelas lain atau dana Malaysia Utama (atau yang lain kelas). Anda tidak akan dikenakan bayaran pertukaran, jika dana Kelas atau Pengetua Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah daripada Yuran Permohonan Kelas. Sebagai tambahan kepada Yuran Peralihan, anda mungkin akan dikenakan MYR100 sebagai bayaran pentadbiran untuk setiap suis. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran pertukaran dan / atau yuran pentadbiran.

 

Yuran Pemindahan Maksimum MYR50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.