Principal DALI Equity Growth Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic DALI Equity Growth Fund)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal DALI Equity Growth Fund (formerly known as CIMB Islamic DALI Equity Growth Fund) 0.26% 20.09% -8.53% -5.48% 465.56% 1.0685 2,344.35
Penanda aras -2.36% 27.15% -2.89% 2.80% 199.36%
Penanda aras : FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jul-2020 0.76 0.72
Jul-2019 2.16 1.95
Jul-2018 6.50 5.49
Jul-2017 6.50 4.90
Aug-2016 6.50 4.93
Jul-2015 6.25 4.36
Jul-2014 7.25 4.76
Jul-2013 8.25 5.62

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Untuk mencapai pertumbuhan modal yang konsisten dalam jangka masa sederhana hingga jangka panjang.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

• mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
• mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah;
• mahukan portfolio yang pelbagai yang merangkumi ekuiti dan Sukuk patuh Syariah; dan / atau
• mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga jangka panjang

Maklumat Dana

Dasar pengagihan   Pengurus mempunyai budi bicara untuk mengagihkan sebahagian atau seluruh pendapatan yang dapat diagihkan dana.
Tempoh masa pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih.
Pelaburan permulaan Minimum RM500.
Pelaburan tambahan RM200 atau lebih pada bila-bila masa.
Tempoh bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh Pengurus atau Pengedar Diluluskan dari pelabur yang pertama kali melabur.

Bagaimanapun, perbadanan/institusi, kakitangan Principal Asset Management dan individu-individu yang didaftarkan untuk berurus niaga dalam unit amanah Principal Asset Management atau mana-mana pengedar, tidak layak untuk menerima tempoh bertenang ini.

Pengeluaran Minimum 200 unit
Tarikh Pelancaran 7 Mei 1998

Rakan KongsI Dana

  • AmInvestment Bank Berhad
  • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
  • CIMB Bank Berhad
  • CIMB Private Banking
  • Principal Distributor
  • Kenanga Investment Bank Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 6.5% daripada NAB seunit.
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.06% setahun daripada NAB Dana
Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan Bayaran Beralih yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan kedua (2) dana ini.
Tukar Yuran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Sebagai tambahan, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran
dibuat daripada Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Bayaran Beralih dan / atau yuran pentadbiran.