Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal DALI Equity Growth Fund

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal DALI Equity Growth Fund -3.34% -5.84% -7.87% -16.67% 411.63% 0.9666 1,813.50
Penanda aras -6.14% -9.89% -2.43% -10.11% 168.17%
Penanda aras : FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jul-2020 0.76 0.72
Jul-2019 2.16 1.95
Jul-2018 6.50 5.49
Jul-2017 6.50 4.90
Aug-2016 6.50 4.93
Jul-2015 6.25 4.36
Jul-2014 7.25 4.76
Jul-2013 8.25 5.62

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Catatan: Dana di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP (KWSP-MIS) ini akan digantung berkuat kuasa pada 1 April 2022 dan semua pembelian baharu melalui pelaburan KWSP akan dihentikan. Walaubagaimanapun, pemegang-pemegang dana sedia ada masih boleh terus menyimpan wang anda di dalam dana, menukar atau menebusnya.
 

Dana ini dana ekuiti patuh Syariah yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal yang konsisten dalam jangka masa sederhana hingga jangka panjang.

Dana ini tidak menjamin mahupun melindungi modal.
 

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang;
 • mahukan portfolio yang pelbagai dengan pendedahan dalam ekuiti dan Sukuk yang patuh Syariah;
 • mencari peningkatan modal dalam jangka masa sederhana ke jangka masa panjang; dan
 • boleh terima pulangan pelaburan yang mungkin turun naik sepanjang tempoh pelaburan

 

Maklumat Dana

Dasar pengagihan  

Pengurus mempunyai budi bicara untuk mengagihkan sebahagian atau seluruh dana pendapatan yang dapat diagihkan. Pengagihan (jika ada) mungkin berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada objektif pelaburan dan prestasi Dana.

 

Tempoh Masa Pelaburan

 

 

 • Jangka sederhana merujuk kepada jangka masa lebih dari satu (1) tahun dan kurang dari tiga (3) tahun.
 • Jangka panjang merujuk kepada jangka masa lima (5) tahun atau lebih.

 

Pelaburan permulaan

Pelan Simpanan Tidak Biasa ("non-RSP") dan Pelan Simpanan Biasa ("RSP"): MYR500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

 

Pelaburan tambahan

Pelan Simpanan Tidak Biasa ("non-RSP") dan Pelan Simpanan Biasa ("RSP"): MYR200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

 

Tempoh bertenang

Untuk pelabur yang melabur buat pertama kali dengan kami, anda mempunya enam (6) Hari Kerja dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh kami dan pengedar untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli. Pengurus akan membayar balik jumlah pelaburan termasuk yuran perkhidmatan (jika ada) kepada anda dalam masa sepuluh (10) hari dari hari Pengurus menerima dokumen lengkap anda. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan kami untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan  individu yang didaftarkan untuk berurusan dengan amanah saham  tidak berhak mendapat hak bertenang. 

Sekiranya, dana adalah dana EPF-MIS yang dilulukan dan anda melabur melalui EPF-MIS, hak bertenang tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

 

Pengeluaran Minimum

200 unit atau jumlah lain seperti Pengurus putuskan dari semasa ke semasa. 

 

Tarikh Pelancaran 7 Mei 1998

Rakan KongsI Dana

 • AmInvestment Bank Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Islamic Bank Berhad
 • CIMB Private Banking
 • Principal Distributors
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

 

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 6.5% daripada NAB seunit.
 
Yuran Tahunan

Yuran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.06% setahun termasuk fi penjaga tempatan tetapi tidak termasuk fi dan caj sub-penjaga asing (jika ada) daripada NAB.
 

Yuran Penukaran

Penukaran ditangani sebagai pengeluaran daripada kelas dan pelaburan ke dalam kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelas). Anda juga mungkin dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Di samping itu, Pengurus mungkin mengenakan yuran pentadbiran MYR100 untuk setiap pertukaran yang dibuat. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran penukaran dan/atau yuran pentadbiran.