Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Global Technology Fund (Kelas USD)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2023
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (USD) Saiz Dana (juta)
Principal Global Technology Fund (Class USD) 25.31% 19.31% -0.96% 77.46% 60.94% 0.9758 34.19
Penanda aras 29.59% 26.63% 39.38% 125.67% 123.63%
Penanda aras : The Fund adheres to the benchmark of the Target Fund for performance comparison. The benchmark of the Target Fund is MSCI World Information Technology Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Sep-2022 3.45 4.12
Sep-2021 3.49 2.37
Aug-2020 4.55 2.84

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Tarikh Pembahagian Unit Nisbah Pembahagian Unit NAB Sebelum Pembahagian Unit NAB NAB Selepas Pembahagian Unit NAB
1:2 1.5751 1.05

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk memberi peningkatan modal melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur terutamanya dalam portfolio syarikat teknologi berkaitan yang pelbagai. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan membuat kelas baharu dari semasa ke semasa tanpa kebenaran anda terlebih dahulu.

Jangka masa pelaburan yang disyorkan untuk Dana ini adalah lima (5) tahun atau lebih. Dana tersebut paling sesuai untuk anda jika anda:

 • seorang pelabur yang berwibawa;
 • mempunyai tempoh pelaburan jangka panjang;
 • mendapatkan peningkatan modal daripada pelaburan  yang kebanyakannya dalam sekuriti ekuiti; dan
 • mahukan pendedahan kepada sektor teknologi.

Klik dan ketahui lebih lanjut tentang:

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan

Berdasarkan objektif pelaburan Dana, Dana Kelas tersebut tidak dijangka akan membayar sebarang pengagihan. Pengagihan, jika ada, adalah mengikut budi bicara kami dan akan berubah dari semasa ke semasa bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direlisasikan untuk pengagihan dan prestasi dana.

Tempoh Masa Pelaburan

Disyorkan 5 tahun atau lebih lama.

Pelaburan Permulaan

Minimum USD2,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh kami dari semasa ke semasa.

Pelaburan Tambahan 

Minimum USD1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh kami dari semasa ke semasa.

Tempoh Bertenang

Enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh kami atau Pengedar kami dari pelabur yang pertama kali melabur. Bagaimanapun, kakitangan Principal Asset Management dan individu-individu yang didaftarkan untuk berurus niaga dalam unit amanah Principal Asset Management atau mana-mana Pengedar, tidak layak untuk menerima tempoh bertenang ini.

Minimum Pengeluaran

1000 unit.

Tarikh Pelancaran 17 Mei 2018

Fund Partner

 • Affin Bank Bhd
 • Alliance Bank Malaysia Berhad
 • AmBank (M) Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Investment Berhad - Private Banking
 • Citibank Berhad
 • Hong Leong Bank Berhad
 • HSBC Bank Malaysia Berhad
 • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • OCBC  Bank (Malaysia) Berhad
 • Philip Mutual Berhad
 • Standard Charted Bank Malaysia Berhad
 • UOB Kayhian
 • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 5.50% daripada NAB seunit.
Yuran Pengurusan Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Pemegang Amanah

Sehingga 0.06% setahun NAB Dana (termasuk yuran dan caj kustodian tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing).

Yuran Penukaran

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke dalam kelas atau dana lain, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) di antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas atau dana yang lain. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang akan ditukar masuk mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran USD35 (atau setaraf) untuk setiap pertukaran yang dibuat daripada mana-mana Dana CIMB-Principal. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran. Kami juga berhak mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.

Yuran Pindahan

Maksimum USD15 boleh dikenakan untuk setiap pindahan.