Principal Global Millennial Equity Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Millennial Equity Fund) - Kelas MYR

Prestasi Dana

Sehingga tarikh :
As at date :
Dana Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Global Millennial Equity Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Millennial Equity Fund) - Kelas MYR 0.67 % 34.61 % 0.00 % 0.00 % 36.23 % 1.3606 29.32
Benchmark 8.94 % 60.79 % 0.00 % 0.00 % 80.94 %
Penanda aras : Nasdaq Global Millennial Opportunity Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Mar-2021 10.88 7.95

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Tarikh Pembahagian Unit Nisbah Pembahagian Unit NAB Sebelum Pembahagian Unit NAB NAB Selepas Pembahagian Unit NAB
7:10 1.2520 0.7364

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang melalui pelaburan terutamanya dalam portfolio ekuiti global. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa.

Jangka masa pelaburan yang disyorkan untuk Dana ini adalah tiga (3) tahun atau lebih. Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mencari kenaikan modal dalam jangka sederhana hingga panjang; dan / atau
  • bersedia mengambil risiko sederhana untuk pulangan modal berpotensi sederhana dalam jangka masa sederhana hingga panjang.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan  Pengurus mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana. Pengurus berhak untuk membuat peruntukan untuk simpanan berkenaan dengan pembahagian Kelas.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih.
Pelaburan Permulaan Minimum MYR 1,000 atau jumlah lain yang mungkin kami tentukan dari semasa ke semasa
Pelaburan Tambahan  Minimum MYR 100 atau jumlah lain yang mungkin kami tentukan dari semasa ke semasa
Tempoh Bertenang Enam (6) Hari Kerja dari tarikh borang permohonan diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami dari pelabur pertama kali. Walau bagaimanapun, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar tidak berhak mendapat hak bertenang. Sebagai tambahan,
Pengeluaran Minimum 100 unit
Tarikh Pelancaran 31 Mei 2018

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

 

Yuran Permohonan Sehingga 5.50% NAB seunit.
Yuran Pengurusan Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Pemegang Amanah Sehingga 0.06% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing) pada NAB Dana. Bayaran dan caj sub-penjaga asing bergantung pada negara yang dilaburkan dan dikenakan tunggakan bulanan.
Yuran Penukaran Penukaran dianggap sebagai penarikan dari kelas dan pelaburan ke dana kelas atau Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh itu, anda mungkin dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara yuran permohonan kelas yang akan ditamatkan dan yuran permohonan dana kelas atau Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya) untuk ditukar ke dalam. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai yuran permohonan yang lebih rendah. Sebagai tambahan, kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran sebanyak RM 100 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran dengan pengurus atau pengedar sah. Pengurus mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.
Yuran Pindahan Maksimum RM 50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.