Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal China Multi Asset Income Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal China Multi Asset Income Fund) Kelas MYR

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal China Multi Asset Income Fund (formerly known as CIMB-Principal China Multi Asset Income Fund) Class MYR -13.38% -28.01% 0.00% 0.00% -23.65% 0.6967 2.55
Penanda aras -4.75% -14.28% 0.00% 0.00% -8.89%
Penanda aras : The Fund adheres to the benchmark of the Target Fund for performance comparison. The benchmark of the Target Fund is 50% MSCI China Net + 50% Markit iBoxx Asia Local Bond Index China Offshore for comparison purpose.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Mar-2022 0.84 4.36
Dec-2021 0.85 3.88
Sep-2021 0.71 2.92
Jun-2021 0.54 2.04
Mar-2021 0.45 1.68

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk memberikan pendapatan dan pertumbuhan modal yang sederhana melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur terutamanya dalam portfolio sekuriti pelbagai yang berkaitan dengan China. Jangka masa pelaburan yang disyorkan untuk dana ini adalah lima (5) tahun atau lebih.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • adalah pelabur yang berwibawa;
 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka panjang;
 • mahukan pendedahan kepada sekuriti yang berkaitan dengan China dan bersedia menerima turun naik sederhana yang berkaitan dengan pelaburan dalam dana sasaran
 • melabur dalam sekuriti yang berkaitan dengan China yang secara aktif menyesuaikan pendedahan pelaburannya,
 • mencari pendapatan tetap.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Memandangkan objektif pelaburannya, dana ini dijangka membayar pengagihan setiap suku tahun, bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan dan mengikut budi bicara pengurus dana.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan sekurang-kurangnya lima (5) tahun.
Pelaburan Permulaan RM10,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan RM5,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Pengurusan Aset Principal) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang didaftarkan untuk berurusan dengan amanah saham Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak bertenang.

Pengeluaran Minimum 5,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari masa ke semasa.
Baki Minimum 10,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari masa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 30 November 2020.

Rakan Kongsi Dana

 • HSBC Bank (Malaysia) Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Penasihat Unit Amanah Institusi (IUTA): Sehingga 5.50% daripada NAB setiap unit

Perunding Skim Unit Amanah Principal: Sehingga 6.50% daripada NAB setiap unit
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.04% * setahun NAB Dana

* Termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing
Yuran Penukaran

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke kelas atau dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas lain atau dana. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah.

Kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran RM100 (atau setara) untuk setiap pertukaran yang dibuat dari mana-mana Dana Principal. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.