Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal China Multi Asset Income Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal China Multi Asset Income Fund) - Kelas AUD-H

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (AUD) Saiz Dana (juta)
Principal China Multi Asset Income Fund (formerly known as CIMB-Principal China Multi Asset Income Fund) Class AUD-H -17.99% -32.95% -12.40% 0.00% -12.22% 0.8763 0.91
Penanda aras -8.55% -13.99% 4.41% 0.00% 3.65%
Penanda aras : The Fund adheres to the benchmark of the Target Fund for performance comparison. The benchmark of the Target Fund is 50% MSCI China Net + 50% Markit iBoxx Asia Local Bond Index China Offshore for comparison purpose.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Mar-2022 0.99 4.24
Dec-2021 1.08 4.12
Sep-2021 0.88 2.96
Jun-2021 0.65 2.00
Mar-2021 0.40 1.24

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk memberikan pendapatan dan pertumbuhan modal yang sederhana melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur terutamanya dalam portfolio sekuriti pelbagai yang berkaitan dengan China. Jangka masa pelaburan yang disyorkan untuk dana ini adalah lima (5) tahun atau lebih.


Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • adalah pelabur yang berwibawa;
 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka panjang;
 • mahukan pendedahan kepada sekuriti yang berkaitan dengan China dan bersedia menerima turun naik sederhana yang berkaitan dengan pelaburan dalam dana sasaran
 • melabur dalam sekuriti yang berkaitan dengan China yang secara aktif menyesuaikan pendedahan pelaburannya,
 • mencari pendapatan tetap.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Setiap suku tahun, bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan dan mengikut budi bicara kami. Kami berhak untuk membuat peruntukan untuk simpanan berkenaan dengan pembahagian Kelas. Sekiranya pendapatan yang ada terlalu kecil atau tidak signifikan, pengagihan apa pun mungkin tidak bermanfaat bagi anda kerana jumlah kos yang akan dikeluarkan dalam pengagihan tersebut mungkin lebih tinggi daripada jumlah pengagihan. Kami mempunyai budi bicara untuk menentukan jumlah yang akan diedarkan kepada anda. Kami juga mempunyai kebijaksanaan untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 5 tahun atau lebih
Pelaburan Permulaan Minimum AUD5,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan AUD1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang

Enam (6) Hari Kerja dari tarikh borang permohonan diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar dari pelabur kali pertama. Walau bagaimanapun, kakitangan dan individu Pengurusan Aset Principal yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar tidak berhak mendapat hak bertenang.

Pengeluaran Minimum 1,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari masa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 2 Julai 2018

Rakan Kongsi Dana

 • HSBC Bank (Malaysia) Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

 

Yuran Pemohonan Sehingga 5.50% daripada NAB setiap unit
Yuran Pengurusan Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Pemegang Amanah

Sehingga 0.04% * setahun NAB Dana

* Termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing

Yuran Penukaran

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke kelas atau dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas lain atau dana. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Kami boleh mengenakan yuran pentadbiran AUD35 (atau yang setara) untuk setiap pertukaran yang dibuat dari mana-mana Dana Principal. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.

Yuran Pemindahan

Maksimum AUD15 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.