Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund (formerly known as CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund) 5.16% 34.95% 26.51% 65.53% 111.94% 0.5009 84.84
Penanda aras 4.77% 33.49% 21.22% 56.64% 86.56%
Penanda aras : An equally weighted custom composite index of MSCI China Index, MSCI India Index and MSCI Indonesia Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Oct-2020 1.09 2.43
Oct-2019 1.34 2.99

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana Principal China-India-Indonesia Opportunities adalah dana ekuiti yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal jangka panjang hingga jangka panjang dengan memanfaatkan idea pelaburan dalam syarikat tersenarai yang tidak dinilai yang berdomisili atau mempunyai operasi yang signifikan di China, India dan Indonesia.

Dana sesuai untuk pelabur yang:

  • mahu memasukkan tiga (3) pasaran baru muncul di Asia untuk kepelbagaian portfolio;
  • ingin terlibat dalam potensi kenaikan pasaran China, India dan Indonesia;
  • bersedia menerima risiko yang lebih tinggi di pasaran China, India dan Indonesia; dan / atau
  • merancang untuk mengekalkan pelaburan mereka untuk jangka sederhana hingga jangka panjang.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Memandangkan objektif pelaburannya, dana ini tidak diharapkan membayar sebarang pengagihan.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan sekurang-kurangnya tiga (3) tahun.
Pelaburan Permulaan RM500 atau jumlah lain seperti yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan  RM200 atau jumlah lain seperti yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Pengurusan Aset Principal) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak bertenang.

Walau bagaimanapun, pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran Minimum 800 unit
Tarikh Pelancaran 21 Januari 2010.

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Pengedar Principal: Sehingga 6.50% daripada NAB setiap unit.
IUTA: Hingga 5.50% daripada NAB setiap unit.
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.08% * setahun NAB.
Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.