Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal DALI Global Equity Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic Global Equity Fund) - Kelas MYR

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal DALI Global Equity Fund (formerly known as CIMB Islamic Global Equity Fund) - Class MYR -7.47% 0.31% 39.28% 0.00% 34.65% 0.3293 72.57
Penanda aras -2.19% 5.92% 49.17% 0.00% 50.55%
Penanda aras : MSCI ACWI Islamic Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Nov-2021 0.79 2.18

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana adalah dana ekuiti terbuka yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka panjang melalui pelaburan patuh Syariah terutamanya di pasaran global. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa. Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin.

Dana ini sesuai untuk para pelabur yang: 

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka panjang;
  • mahukan portfolio ekuiti patuh Syariah yang pelbagai di peringkat global;
  • mencari peningkatan modal dalam jangka masa panjang; dan
  • dapat menerima bahawa pulangan pelaburan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Kelas MYR: Pengurus Dana mempunyai budi bicara untuk membuat pengedaran pendapatan secara sementara, bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan/atau keuntungan yang direalisasikan dan mengikut budi bicara mereka.
 
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan sekurang-kurangnya lima (5) tahun atau lebih lama.
 
Pelaburan Permulaan* Minimum MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa (untuk Bukan Pelan Simpanan Biasa ("RSP") dan RSP).

*Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS (jika ada) adalah MYR1,000 (atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP) atau mengikut jumlah yang dinyatakan di bawah pelaburan permulaan, mana yang lebih tinggi. Harap maklum bahawa kemungkinan akan terdapat perubahan status kelayakan Dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini,
 
Pelaburan Tambahan MYR 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Principal Asset Management) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli. Kami akan mengembalikan jumlah pelaburan termasuk Yuram Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Principal Asset Management atau mana-mana Pengedar. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah  tidak berhak mendapat hak bertenang.

Pengeluaran Minimum 400 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 19 September 2017.

Rakan KongsI Dana

  • Principal Distributors

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 6.50% daripada NAB seunit.
 
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.06% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing) daripada NAB dana. Bayaran sub-penjaga asing bergantung pada negara yang dilaburkan dan dikenakan caj tunggakan bulanan.
 

Yuran Penukaran Pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas MYR dan pelaburan ke kelas atau dana lain Principal Malaysia (atau kelasnya). Anda akan dikenakan Yuran Penukaran sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas MYR dan Yuran Permohonan kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan caj sekiranya kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Anda juga boleh berunding dengan Pengurus atau Pengedar kami untuk menurunkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.