Principal China Direct Opportunities Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal China Direct Opportunities Fund) - Kelas MYR

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-07-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal China Direct Opportunities Fund (formerly known as CIMB-Principal China Direct Opportunities Fund) - Class MYR 16.85% 13.27% 40.66% 0.00% 20.87% 1.2086 151.13
Penanda aras 12.95% 10.66% 43.16% 0.00% 16.87%
Penanda aras : CSI500 Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini mencari peluang melalui pelaburan terutamanya di Saham A China dengan tujuan untuk memberikan peningkatan modal. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan kelas baru dari semasa ke semasa.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka panjang; dan
  • mahukan pendedahan dan mencari potensi keuntungan modal di Saham A China.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengurus mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana. Pengurus berhak untuk membuat peruntukan untuk simpanan berkenaan dengan pembahagian kelas.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 5 tahun atau lebih
Pelaburan Permulaan Minimum MYR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan Minimum MYR100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja dari tarikh borang permohonan diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar dari pelabur pertama kali. Walau bagaimanapun, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar tidak berhak mendapat hak bertenang.

Pengeluaran Minimum 100 unit
Tarikh Pelancaran 8 Mac 2018

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 5.50% pada setiap pelaburan.
 
Yuran Tahunan

Sehingga 1.65% setahun daripada NAB Dana.

Yuran Pemegang Amanah Hingga 0.06% setahun NAB dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran MYR100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.
Yuran Pemindahan Maksimum MYR 50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.