Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal China Direct Opportunities Fund (Kelas MYR) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-01-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal China Direct Opportunities Fund (Class MYR) -10.23% -19.29% -12.27% 29.71% -8.44% 0.8878 102.17
Penanda aras -12.03% -22.06% -22.07% 21.30% -18.24%
Penanda aras : CSI500 Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jun-2022 3.64 3.04

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini mencari peluang melalui pelaburan terutamanya di Saham A China dengan tujuan untuk memberikan peningkatan modal. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan kelas baru dari semasa ke semasa.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka panjang; dan
 • mahukan pendedahan di Saham A China;dan
 • mencari peningkatan modal dalam jangka masa panjang; dan/atau
 • bersedia mengambil risiko sederhana untuk potensi memperolehi pulangan modal sederhana dalam jangka sederhana hingga jangka panjang.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengurus mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana. Pengurus berhak untuk membuat peruntukan untuk simpanan berkenaan dengan pembahagian kelas.
 
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 5 tahun atau lebih
 
Pelaburan Permulaan*

Non RSP: Minimum MYR 1,000 atau jumlah lain yang mungkin kita tentukan dari semasa ke semasa.

RSP: Minimum MYR 1,000 atau jumlah lain yang mungkin kita tentukan dari semasa ke semasa.


*Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS (Jika ada) adalah MYR1,000.00. Sila ambil perhatian bahawa mungkin terdapat perubahan pada status kelayakan dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk di laman web kami www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my bagi info terkini. 
 
Pelaburan Tambahan Minimum MYR 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Untuk pelabur pertama yang melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Waktu Perniagaan dari tarikh permohonan lengkap yang diterima oleh kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, syarikat/institusi, kakitangan Principal Malaysia's dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC ingin berurusan dengan unit amanah tidak berhak menerima bertenang. 

Jika anda telah melabur melalui KWSP-MIS (jika ada), hak bertenang anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimum 100 units atau bilangan unit lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 8 Mac 2018
 

Rakan Kongsi Dana

 • CIMB Bank Berhad 
 • CIMB Private Banking 
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • Phillip Mutual Berhad
 • UOB Kayhian
 • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan* Sehingga 5.50% pada setiap pelaburan.

*Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, anda mungkin akan dikenakan Yuran Permohonan hingga 3.00% dari NAV per unit, atau kadar lain yang ditentukan oleh KWSP.
 
Yuran Tahunan

Sehingga 1.% setahun daripada NAB Kelas.
 

Yuran Pemegang Amanah

Sebelum 27 Oktober 2023,
Hingga 0.06% setahun NAB Dana (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran sub-penjaga asing)

Selepas 27 Oktober 2023,
Sehingga 0.045% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing (jika ada)) NAB Dana.
 

Yuran Penukaran Penukaran dianggap sebagai pengeluaran dari MYR Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh itu, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas MYR dan Yuran Permohonan dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Sebagai tambahan, kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.
 
Yuran Pemindahan Maksimum MYR 50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.