Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Dynamic Growth Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Dynamic Growth Fund) - Kelas USD

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (USD) Saiz Dana (juta)
Principal Dynamic Growth Fund (formerly known as CIMB-Principal Dynamic Growth Fund) Class USD -11.66% -18.84% 34.03% 46.16% 74.25% 1.7425 12.20
Penanda aras 4.02% 10.00% 33.10% 61.05% 92.24%
Penanda aras : 10% per annum

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana sesuai untuk pelabur yang:

  • Mempunyai pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • Tidak melakukan penanda aras tertentu; sebaliknya menyasarkan pulangan 10% setahun;
  • Melabur dalam ekuiti syarikat yang akan menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik jika dibandingkan dengan rakan sejawatnya atau keseluruhan pasaran.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Kelas ini tidak dijangka membuat sebarang pengagihan. Walau bagaimanapun, pengurus mempunyai budi bicara untuk membuat pembayaran pengagihan tertakluk kepada pendapatan dan prestasi Dana.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih.
Pelaburan Permulaan Minimum USD 25,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan USD 10,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pengeluaran Minimum Tiada
Tarikh Pelancaran 22 Julai 2015

 

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 2.0% NAB seunit.
Yuran Pengurusan Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.
 
Yuran Penukaran Tidak berlaku, kerana kemudahan pertukaran buat masa ini tidak tersedia