Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Conservative Bond Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Conservative Bond Fund) - Kelas C

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Conservative Bond Fund (formerly known as CIMB-Principal Conservative Bond Fund) (Class C) -0.64% 0.11% 9.59% 0.00% 19.45% 1.0084 1,905.94
Penanda aras -0.56% 0.25% 10.70% 0.00% 21.35%
Penanda aras : 10% TR BPAM Government (1 - 3 years) all bond index + 10% TR BPAM Government (3 - 7 years) all bond index + 5% TR BPAM Quasi Government (1 - 3 years) all bond index + 5% TR BPAM Quasi Government (3-7 years) all bond index + 10% TR BPAM Corporate (1 - 3 years) all bond index + 60% TR BPAM Corporate (3 - 7 years) all bond index.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Mar-2022 0.88 3.40
Dec-2021 0.73 2.84
Sep-2021 0.90 3.48
Jun-2021 1.04 3.96
Mar-2021 0.87 3.32
Dec-2020 1.44 5.40
Sep-2020 1.11 4.12
Jun-2020 1.61 6.04
Mar-2020 0.85 3.24
Dec-2019 1.76 6.64
Sep-2019 1.89 7.08
Jun-2019 1.10 4.16
Mar-2019 0.74 2.84
Dec-2018 1.08 4.24
Sep-2018 0.58 2.28

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ialah dana debentur terbuka yang diterbitkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pendapatan tetap melalui pelaburan yang pelbagai dalam bon Malaysia.Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan kelas baru dari semasa ke semasa.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin.

Dana ini sesuai untuk para pelabur yang:

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan pendapatan tetap;
  • mahukan pelbagai portfolio bagi bon Malaysia; dan
  • mencari pelaburan yang lebih stabil tetapi boleh menerima ketidaktentuan dalam pulangan, dalam jangka pendek.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Pengagihan (jika ada) dijangka akan diagihkan setahun sekali pada setiap bulan Januari menurut budi bicara* Pengurus.
 
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih lama.
 
Pelaburan Permulaan Minimum MYR 300 juta atau amaun yang lain mungkin ditentutkan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan MYR 50,000 atau amaun yang lain mungkin ditentutkan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh bertenang

Untuk pelabur pertama yang melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Waktu Perniagaan dari tarikh permohonan lengkap yang diterima oleh kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, syarikat/institusi, kakitangan Principal Malaysia's dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC ingin berurusan dengan unit amanah tidak berhak menerima bertenang. 

Jika anda telah melabur melalui KWSP-MIS (jika ada), hak bertenang anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 

Penebusan/Pengeluaran 50,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 8 Ogos 2017.
 

Rakan Kongsi Dana

Ditawarkan terus oleh Principal Asset Management Berhad.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Tiada. 
 
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 0.25% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.025% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Penukaran Anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan untuk kelas tersebut dan Yuran Permohonan dana untuk kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus boleh mengenakan bayaran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan / atau yuran pentadbiran dengan Pengurus atau Pengedar yang diluluskan. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan/atau yuran pentadbiran.