Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Institutional Bond Fund 4 (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Institutional Bond Fund 4)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Institutional Bond Fund 4 (formerly known as CIMB-Principal Institutional Bond Fund 4) 0.23% 1.10% 10.18% 20.31% 59.62% 1.0228 185.54
Penanda aras -0.02% 0.92% 11.72% 21.88% 71.22%
Penanda aras : Quant Shop MGS 1-5 Years + 0.80% per annum

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
May-2022 0.21 2.40
Apr-2022 0.11 1.32
Mar-2022 0.22 2.52
Jan-2022 0.08 0.96
Dec-2021 0.26 3.00
Nov-2021 0.22 2.52
Oct-2021 0.10 1.20
Sep-2021 0.25 2.88
Aug-2021 0.49 5.64
Jul-2021 0.08 0.84
Jun-2021 0.27 3.12
May-2021 0.21 2.40
Apr-2021 0.10 1.20
Mar-2021 0.36 4.20
Feb-2021 0.59 6.72

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk menyediakan pemeliharaan modal dengan pendapatan tetap dalam jangka pendek dan jangka sederhana dalam jangka sederhana hingga jangka panjang dengan melabur terutamanya dalam sekuriti pendapatan tetap denominasi Ringgit.