Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Islamic Malaysia Opportunities Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic Al-Azzam Equity Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-01-2023
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic Malaysia Opportunities Fund (formerly known as CIMB Islamic Al-Azzam Equity Fund) 2.12% -7.48% 4.84% -9.47% 31.52% 0.2456 95.55
Penanda aras 1.26% -4.26% -4.12% -18.90% -2.00%
Penanda aras : FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Apr-2022 0.84 2.98
Apr-2021 0.88 2.99
Apr-2020 0.49 2.20
Apr-2018 2.30 7.33
Apr-2016 2.20 7.39

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini dana ekuiti patuh Syariah yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal yang konsisten dalam jangka masa sederhana hingga jangka panjang. 

Dana ini tidak menjamin mahupun melindungi modal.
 

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
 • mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah;
 • mahukan portfolio yang pelbagai yang merangkumi ekuiti dan Sukuk patuh Syariah; dan / atau
 • mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga jangka panjang.

Maklumat Dana

Dasar pengagihan Memandangkan objektif pelaburannya, dana ini tidak diharapkan membayar sebarang pengagihan. Walau bagaimanapun, pengedaran, jika ada, akan berlaku secara sampingan dan akan berbeza-beza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada kadar faedah *, keadaan pasaran dan prestasi dana.

* Nota: Dana tidak melabur dalam instrumen yang mempunyai faedah; kadar faedah yang disebut di sini adalah untuk kadar faedah umum negara, yang boleh mempengaruhi nilai pelaburan dana.
 
Pelaburan permulaan MYR500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan tambahan MYR200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh bertenang Untuk pelabur yang melabur buat pertama kali dengan kami, anda mempunya enam (6) Hari Kerja dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh kami dan pengedar untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli. Pengurus akan membayar balik jumlah pelaburan termasuk yuran perkhidmatan (jika ada) kepada anda dalam masa sepuluh (10) hari dari hari Pengurus menerima dokumen lengkap anda. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan kami untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan  individu yang didaftarkan untuk berurusan dengan amanah saham  tidak berhak mendapat hak bertenang. 

Sekiranya, dana adalah dana EPF-MIS yang dilulukan dan anda melabur melalui EPF-MIS, hak bertenang tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 
Pengeluaran minimum 800 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 1 Ogos 2012

Rakan KongsI Dana

 • Affin Bank Berhad
 • AmBank (M) Berhad
 • AmBank Islamic Berhad
 • AmInvestment Bank Berhad
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Investment Bank - Retail Equities
 • CIMB Islamic Bank Berhad
 • CIMB Private Banking
 • Citibank Berhad
 • Principal Distributors
 • Hong Leong Bank Berhad
 • HSBC Amanah Malaysia Berhad
 • HSBC Bank Malaysia Berhad
 • IFAST Capital Sdn Bhd
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad
 • OCBC Al-Amin Bank Berhad
 • OCBC Bank (Malaysia) Berhad
 • Phillip Mutual Berhad
 • RHB Bank Berhad
 • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
 • United Overseas Bank (Malaysia) Bhd
 • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Pengedar Principal: Sehingga 6.50% daripada NAB setiap unit.

IUTA: Hingga 5.50% daripada NAB setiap unit.
 
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.05% setahun termasuk fi penjaga tempatan tetapi tidak termasuk fi dan caj sub-penjaga asing  (jika ada) daripada NAB.
 
Yuran Penukaran Penukaran ditangani sebagai pengeluaran daripada kelas dan pelaburan ke dalam kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelas). Anda juga mungkin dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Di samping itu, Pengurus mungkin mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dibuat. Anda boleh berunding  untuk menurunkan yuran penukaran dan/atau yuran pentadbiran.