Principal Islamic Malaysia Opportunities Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic Al-Azzam Equity Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Islamic Malaysia Opportunities Fund (formerly known as CIMB Islamic Al-Azzam Equity Fund) 2.75% 37.37% 7.13% 15.31% 45.10% 0.2879 125.97
Penanda aras -2.36% 27.15% -2.89% 2.80% 13.67%
Penanda aras : FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Apr-2021 0.88 2.99
Apr-2020 0.49 2.20
Apr-2018 2.30 7.33
Apr-2016 2.20 7.39

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal yang konsisten dalam jangka masa sederhana hingga jangka panjang.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

• mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
• mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah;
• mahukan portfolio yang pelbagai yang merangkumi ekuiti dan Sukuk patuh Syariah; dan / atau
• mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga jangka panjang.

Maklumat Dana

Dasar pengagihan

Memandangkan objektif pelaburannya, dana ini tidak diharapkan membayar sebarang pengagihan. Walau bagaimanapun, pengedaran, jika ada, akan berlaku secara sampingan dan akan berbeza-beza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada kadar faedah *, keadaan pasaran dan prestasi dana.

* Nota: Dana tidak melabur dalam instrumen yang mempunyai faedah; kadar faedah yang disebut di sini adalah untuk kadar faedah umum negara, yang boleh mempengaruhi nilai pelaburan dana.

Tempoh masa pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih.
Pelaburan permulaan Minimum RM500.
Pelaburan tambahan RM200 atau lebih pada bila-bila masa
Tempoh bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh Pengurus atau Pengedar Diluluskan dari pelabur yang pertama kali melabur.

Bagaimanapun, perbadanan/institusi, kakitangan Principal Asset Management dan individu-individu yang didaftarkan untuk berurus niaga dalam unit amanah Principal Asset Management atau mana-mana pengedar, tidak layak untuk menerima tempoh bertenang ini.

Pengeluaran minimum 800 unit
Tarikh Pelancaran 1 Ogos 2012

Rakan KongsI Dana

  • CIMB Bank Berhad
  • CIMB Investment Bank - Retail Equities
  • CIMB Private Banking
  • Principal Distributors
  • iFast Capital Sdn Bhd
  • Phillip Mutual Berhad
  • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Pengedar Principal: Sehingga 6.50% daripada NAB setiap unit.
IUTA: Hingga 5.50% daripada NAB setiap unit.
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.05% setahun NAB Dana
Yuran Penukaran

Penukaran dianggap sebagai pengeluaran dari dana dan pelaburan ke Dana Principal yang lain, anda akan dikenakan Bayaran Beralih yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana ini. Pengurus boleh mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran.