Principal ASEAN Dynamic Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal ASEAN Total Return Fund) - Kelas MYR EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal ASEAN Dynamic Fund (formerly known as CIMB-Principal ASEAN Total Return Fund) - Class MYR 5.17% 48.09% 16.02% 58.22% 59.58% 0.7979 57.40
Penanda aras 2.18% 9.00% 29.50% 53.86% 67.71%
Penanda aras : 9% p.a.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur di rantau ASEAN.

Dana sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio pelaburan yang pelbagai di rantau ASEAN; dan / atau
  • bersedia mengambil risiko sederhana untuk pulangan modal berpotensi sederhana dalam jangka masa sederhana hingga Panjang.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Memandangkan objektif pelaburan dana, Kelas Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Pengagihan, jika ada, adalah mengikut budi bicara Pengurus dan akan berbeza-beza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan untuk pengagihan dan prestasi Dana.
Tempoh Masa Pelaburan Jangka sederhana hingga panjang.
Pelaburan Permulaan Minimum MYR500 atau jumlah lain seperti yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan Minimum MYR200 atau jumlah lain seperti yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh borang permohonan diterima dan diterima oleh Pengurus atau Pengedar dari pelabur pertama kali) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya untuk keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar.

Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang didaftarkan untuk berurusan dengan amanah saham Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar tidak berhak mendapat hak bertenang.

Pengeluaran Minimun 400 unit
Tarikh Pelancaran 3 Mac 2015

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Pengedar Principal: Sehingga 6.50% daripada NAB setiap unit.
IUTA: Hingga 5.50% daripada NAB setiap unit.
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun NAB NAB di Malaysia.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.06% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran sub-penjaga asing) pada NAB Kelas. Bayaran sub-penjaga asing bergantung pada negara yang dilaburkan dan dikenakan tunggakan bulanan.
Yuran Penukaran

Peralihan boleh didapati antara Kelas MYR dan Dana Principal yang lain (atau kelasnya) yang mesti dinyatakan dalam nilai RM.

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari MYR Kelas dan pelaburan ke kelas atau dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas MYR dan Yuran Permohonan kelas atau dana lain. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dibuat daripada Dana Principal. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.

Keluar dari Dana ini dalam masa tiga (3) bulan dari Tarikh Permulaan boleh, mengikut budi bicara Pengurus, dikenakan Yuran Pengeluaran. Selepas itu, hanya yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran yang akan dikenakan.