Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

CIMB-Principal Asia Pacific Target Return Fund 1

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang sederhana dengan melabur terutamanya dalam ekuiti, sekuriti hutang, instrumen pasaran wang dan / atau deposit.

Dana paling sesuai untuk anda sekiranya:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka masa sederhana (iaitu tiga (3) tahun);
  • mempunyai profil risiko sederhana;
  • mahukan pelaburan portfolio yang pelbagai dalam ekuiti, sekuriti hutang, instrumen pasaran wang dan / atau deposit; dan / atau
  • mencari peningkatan modal yang sederhana dalam jangka masa sederhana melalui pelaburan di rantau Asia Pasifik kecuali Jepun.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengurus mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana. Pengurus berhak untuk membuat peruntukan untuk simpanan berkenaan dengan pembahagian kelas.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 3 tahun
Pelaburan Permulaan Minimum RM1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan Minimum RM100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja dari tarikh borang permohonan diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar dari pelabur pertama kali. Walau bagaimanapun, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar tidak berhak mendapat hak bertenang.

Pengeluaran Minimum 1000 unit
Tarikh Pelancaran 29 Januari 2018

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 2.50% pada setiap pelaburan.
 
Yuran Tahunan

Sehingga 0.80% setahun daripada NAB Dana.

Yuran Pemegang Amanah Hingga 0.05% setahun NAB dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
Yuran Penukaran Pada masa ini, kemudahan pertukaran tidak tersedia untuk dana ini; oleh itu, yuran penukaran tidak dikenakan.