Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Asia Pacific Dynamic Growth Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Growth Fund) - Kelas SGD

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (SGD) Saiz Dana (juta)
Principal Asia Pacific Dynamic Growth Fund (formerly known as CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Growth Fund) - Class SGD -10.61% -16.08% 30.60% 41.08% 60.75% 1.0047 9.05
Penanda aras 3.63% 9.00% 29.50% 53.86% 69.11%
Penanda aras : 9% p.a.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Tarikh Pembahagian Unit Nisbah Pembahagian Unit NAB Sebelum Pembahagian Unit NAB NAB Selepas Pembahagian Unit NAB
3:5 1.7619 1.1012

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka masa sederhana hingga panjang.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio yang pelbagai di rantau Asia Pasifik ex Jepun;
  • mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang; dan/atau
  • bersedia mengambil risiko sederhana untuk potensi memperolehi pulangan modal sederhana dalam jangka sederhana hingga jangka panjang.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Berdasarkan objektif pelaburan Dana, Dana Kelas tersebut tidak dijangka akan membayar sebarang pengagihan. Pengagihan, jika ada, adalah mengikut budi bicara kami dan akan berubah dari semasa ke semasa bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direlisasikan untuk pengagihan dan prestasi Dana.
 
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan untuk jangka sederhana hingga jangka panjang, iaitu tiga (3) tahun atau lebih
 
Pelaburan Permulaan Minimum SGD 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan Minimum SGD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa
 
Tempoh bertenang Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh Pengurus atau Pengedar Diluluskan dari pelabur yang pertama kali melabur. Bagaimanapun, perbadanan/institusi, kakitangan Principal Asset Management dan individu-individu yang didaftarkan untuk berurus niaga dalam unit amanah Principal Asset Management atau mana-mana pengedar, tidak layak untuk menerima tempoh bertenang ini.
 
Penebusan/Pengeluaran 100 units atau jumlah unit lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 25 April 2016
 

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Pengedar Principal: Sehingga 6.50% daripada NAB seunit
IUTA: Sehingga 5.50% daripada NAB seunit
 
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAB
Sehingga 0.05% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan dan caj tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing) daripada NAB
 
Yuran Penukaran Anda akan dikenakan yuran penukaran sehingga 1.00% daripada NAB seunit.