Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Asia Pacific Dynamic Growth Fund (Kelas AUD)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-04-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (AUD) Saiz Dana (juta)
Principal Asia Pacific Dynamic Growth Fund (Class AUD) 13.23% 11.03% -5.82% 29.77% 79.09% 0.9912 21.73
Penanda aras 2.89% 9.02% 29.52% 53.89% 99.49%
Penanda aras : The Fund has a target return of nine percent (9%) per annum.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Tarikh Pembahagian Unit Nisbah Pembahagian Unit NAB Sebelum Pembahagian Unit NAB NAB Selepas Pembahagian Unit NAB
3:5 1.7794 1.1121

Maklumat Umum

Catatan: Dana di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP (KWSP-MIS) ini akan digantung berkuat kuasa pada 10 April 2023 dan pembelian baharu atau penukaran akan dihentikan selepas 4 April 2023, waktu terakhir pada jam 4.00pm. Pemegang-pemegang dana sedia ada masih boleh terus menyimpan wang anda di dalam dana, menukar atau menebusnya.

Dana adalah dana ekuiti terbuka yang dikeluarkan oleh Pengetua Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka masa sederhana hingga panjang. 
Oleh kerana Dana adalah CIS yang Memenuhi Syarat di bawah Kerangka CIS ASEAN, ada Kelas yang mungkin ditawarkan kepada pelabur di negara lain yang berpartisipasi dalam Kerangka CIS ASEAN. 

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
 • mahukan portfolio terpelbagai di Asia Pasifik ex rantau Jepun;
 • mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang; dan/atau
 • bersedia mengambil risiko sederhana untuk potensi memperolehi pulangan modal sederhana dalam jangka sederhana hingga jangka panjang.

Butiran Dana

Dasar PengagihanBerdasarkan objektif pelaburan Dana, Dana Kelas tersebut tidak dijangka akan membayar sebarang pengagihan. Pengagihan, jika ada, adalah mengikut budi bicara kami dan akan berubah dari semasa ke semasa bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direlisasikan untuk pengagihan dan prestasi Dana.
 
Tempoh Masa PelaburanDisyorkan untuk jangka sederhana hingga jangka panjang, iaitu tiga (3) tahun atau lebih
 
Pelaburan Permulaan#

Minimum AUD 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS ( jika ada ) adalah MYR1,000 ( atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh KWSP atau mengikut jumlah yang dinyatakan di atas, mana yang lebih tinggi ). Harap maklum bahawa mungkin ada perubahan pada status kelayakan Dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini.
 

Pelaburan TambahanMinimum AUD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa
 
Tempoh bertenangBuat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( i.e. dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan ahli Principal Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan. 
Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.
 
Penebusan/Pengeluaran100 units atau jumlah unit lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran25 April 2016
 

Rakan Kongsi Dana

 • Affin Bank Bhd
 • AmInvestment Bank Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • Citibank Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • Pengedar Principal
 • RHB Bank Berhad
 • Hong Leong Bank Berhad 
 • OCBC Bank
 • Philip Mutual Berhad
 • Standard Charted Bank
 • UOB Kayhian

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan*

Pengedar Principal: Sehingga 6.50% daripada NAB seunit
IUTA: Sehingga 5.50% daripada NAB seunit

*Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, anda mungkin akan dikenakan Yuran Permohonan hingga 3.00% dari NAV per unit, atau kadar lain yang ditentukan oleh KWSP.

Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAB
Yuran Pemegang Amanah: Hingga 0.05% setahun ( termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing ) pada NAV Dana. Bayaran dan caj sub-kustodian asing bergantung pada negara yang dilaburkan dan dikenakan tunggakan bulanan.
 
Yuran Penukaran

Anda mungkin dikenakan Yuran Peralihan hingga 1.00% dari NAV per unit.

Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Beralih dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Bayaran Beralih.