Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Asia Pacific Dynamic Growth Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Growth Fund) - Kelas AUD

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (AUD) Saiz Dana (juta)
Principal Asia Pacific Dynamic Growth Fund (formerly known as CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Growth Fund) - Class AUD 4.86% 8.03% 57.01% 85.68% 89.02% 1.1812 31.41
Penanda aras 7.44% 9.00% 29.50% 53.86% 60.86%
Penanda aras : 9% p.a.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Tarikh Pembahagian Unit Nisbah Pembahagian Unit NAB Sebelum Pembahagian Unit NAB NAB Selepas Pembahagian Unit NAB
3:5 1.7794 1.1121

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka masa sederhana hingga panjang.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang; dan/atau
  • bersedia mengambil risiko sederhana untuk potensi memperolehi pulangan modal sederhana dalam jangka sederhana hingga jangka panjang.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Given the Fund’s investment objective, the Class of the Fund is not expected to pay any distribution. Distributions, if any, are at our discretion and will vary from period to period depending on the availability of realised income for distribution and performance of the Fund.
Tempoh Masa Pelaburan Recommended medium to long term, i.e. three (3) years or more
Pelaburan Permulaan Minimum AUD1,000 or such other amount as the Manager may decide from time to time.
Pelaburan Tambahan Minimum AUD100 or such other amount as the Manager may decide from time to time.
Tempoh bertenang You have six (6) Business Days from the date the application form is received and accepted by the Manager or Distributor from the first time investor. However, corporations/institutions, Principal Asset Management’s staff and person(s) registered to deal in unit trust of Principal Asset Management or distributor are not entitled to the cooling-off right.
Penebusan/Pengeluaran 100 units 
Tarikh Pelancaran 25 April 2016

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Pengedar Principal: Sehingga 6.50% daripada NAB seunit
IUTA: Sehingga 5.50% daripada NAB seunit
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAB
Yuran Pemegang Amanah: 0.05% setahun daripada NAB
*Termasuk yuran dan caj kustodian tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing.
Yuran Penukaran Anda akan dikenakan yuran penukaran sehingga 1.00% daripada NAB seunit.