Pengumuman mengenai Pembahagian Pendapatan untuk PRS Islamic Principal ("PRS")

Pengumuman mengenai Pembahagian Pendapatan untuk PRS Islamic Principal ("PRS")

 Kami mengumumkan Pembahagian Pendapatan pertama untuk Dana PRS kami.
Kadar pengagihan (Tarikh Akhir: 17 Disember 2020) adalah seperti di bawah:

Dana-Dana Pembahagian (MYR)
Principal Islamic PRS Plus Conservative Fund – Kelas A 4.04 sen setiap unit
Principal Islamic PRS Plus Conservative Fund – Kelas C 4.03 sen setiap unit
Principal Islamic PRS Plus Conservative Fund – Kelas X 4.04 sen setiap unit
Principal Islamic PRS Plus Moderate Fund – Kelas A 3.85 sen setiap unit
Principal Islamic PRS Plus Moderate Fund – Kelas C 3.84 sen setiap unit
Principal Islamic PRS Plus Moderate Fund– Kelas X 3.85 sen setiap unit
Principal Islamic PRS Plus Growth Fund – Kelas A 2.95 sen setiap unit
Principal Islamic PRS Plus Growth Fund – Kelas C 2.94 sen setiap unit
Principal Islamic PRS Plus Growth Fund – Kelas X 2.95 sen setiap unit
Principal Islamic PRS Plus Equity Fund – Kelas A 3.36 sen setiap unit
Principal Islamic PRS Plus Equity Fund – Kelas C 3.36 sen setiap unit
Principal Islamic PRS Plus Equity Fund – Kelas X 3.36 sen setiap unit
Principal Islamic PRS Plus Asia Pacific Ex-Japan Equity Fund – Kelas A 2.85 sen setiap unit
Principal Islamic PRS Plus Asia Pacific Ex-Japan Equity Fund – Kelas C 2.85 sen setiap unit
Principal Islamic PRS Plus Asia Pacific Ex-Japan Equity Fund – Kelas X 2.85 sen setiap unit


Semua pendapatan yang anda peroleh akan ditunjukkan dalam jumlah unit Dana anda.

 

Kenyataan: Kami mengesyorkan agar anda membaca dan memahami kandungan Dokumen Pengungkapan Penggantian Kedua dan Dokumen Tambahannya (secara kolektif disebut sebagai "Dokumen Pendedahan") untuk PRS Plus Principal & PRS Plus Islamic Principal, masing-masing bertarikh 22 April 2020 dan 6 Ogos 2020. yang telah didaftarkan dengan sewajarnya dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (“SC”), sebelum menyumbang dan bahawa anda menyimpan Dokumen Pendedahan tersebut untuk rekod anda. Pendaftaran Dokumen Pendedahan dengan SC tidak berjumlah atau menunjukkan bahawa SC mengesyorkan atau menyokong iklan tersebut dan SC belum menyemak dan tidak mengambil tanggungjawab untuk kandungan bahan ini. Segala terbitan unit yang berkaitan dengan Dokumen Pendedahan hanya akan dibuat setelah penerimaan borang permohonan yang lengkap yang disebut dan disertakan dengan Dokumen Pendedahan, tertakluk pada syarat dan syarat di dalamnya. Anda boleh mendapatkan salinan Dokumen Pendedahan dari ibu pejabat Principal Asset Management Berhad, laman web kami di www.principal.com.my atau dari mana-mana pengedar kami yang diluluskan. Harga seunit dan pengagihan pendapatan, jika ada, boleh jatuh atau naik. Prestasi masa lalu tidak menggambarkan prestasi masa depan dan pengagihan pendapatan tidak dijamin. Di mana pembahagian / pengagihan unit diisytiharkan, anda dinasihatkan bahawa setelah mengeluarkan unit / pengagihan tambahan, NAB per unit akan dikurangkan dari NAB perpecahan pra-unit / NAB pengagihan cum ke NAB / bekas pengagihan pasca-unit NAB; dan di mana pembahagian unit diisytiharkan, nilai pelaburan anda dalam ringgit Malaysia tidak akan berubah setelah pengagihan unit tambahan. Lembaran Sorotan Produk ("PHS") tersedia dan pelabur berhak untuk meminta PHS; dan PHS dan dokumen pendedahan produk lain harus dibaca dan difahami sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Kami mencadangkan agar anda membuat penilaian risiko anda sendiri dengan merujuk kepada risiko khusus yang berkaitan dengan Skim Persaraan Swasta dalam Dokumen Pendedahan dan dapatkan nasihat profesional, jika perlu.
^ Nama "PRS Plus" adalah nama penyelesaian skim persaraan swasta oleh Penyedia PRS. Ini sama sekali tidak menunjukkan atau menjamin bahawa Skim ini semestinya akan mengatasi skim persaraan swasta lain atau mempunyai ciri tambahan yang mungkin kurang dalam penyelesaian skim persaraan swasta.

Media center image alignment
CENTER