Principal Islamic PRS Plus Equity (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic PRS Plus Equity) - Kelas A

Prestasi Dana

Sehingga tarikh :
As at date :
Dana Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Islamic PRS Plus Equity (dahulunya dikenali sebagai CIMB Islamic PRS Plus Equity) - Kelas A -0.21 % 5.47 % -11.93 % -4.86 % 12.97 % 0.5313 41.26
Benchmark -1.37 % 16.71 % -3.34 % 5.96 % 15.89 %
Penanda aras : FTSE Bursa Malaysia EMAS Shariah Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Dec-2020 3.36 5.94

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan melabur dalam dana sasaran dengan pelaburan dalam sekuriti Malaysia yang mematuhi prinsip Syariah.

Dana ini sesuai untuk ahli yang:

• mahukan pelaburan patuh Syariah;
• mencari kenaikan modal; dan / atau
• bersedia menerima turun naik yang signifikan dalam nilai pelaburannya.

Maklumat Dana

Kategori / Jenis Dana Dana Perantara - Ekuiti (patuh Syariah)
Penanda Aras Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia untuk tujuan perbandingan prestasi sahaja.
 
Peruntukan Aset

Sebelum 1 Jun 2020
Strategi peruntukan aset untuk Dana ini adalah seperti berikut:

• Sekurang-kurangnya 95% NAB Dana akan dilaburkan dalam Dana Sasaran; dan
• Sehingga 5% NAB Dana boleh dilaburkan dalam aset cair Islam untuk tujuan kecairan.

Berkuat kuasa mulai 1 Jun 2020
Strategi peruntukan aset untuk Dana ini adalah seperti berikut:


• Sekurang-kurangnya 85% NAB Dana akan dilaburkan dalam Dana Sasaran; dan
• Sehingga 15% NAB Dana boleh dilaburkan dalam aset cair Islam untuk tujuan kecairan.

Risiko Principal Risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam Dana Sasaran.
Risiko Dana Sasaran Pengklasifikasian semula risiko status Syariah, risiko khusus saham, risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam waran patuh Syariah, Risiko kadar faedah dan risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam CIS Islam.
Dasar Pengagihan Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan.
Tarikh Pelancaran 12 November 2012.
Akhir Tahun Kewangan 31 Ogos.
Tempoh bertenang Enam (6) Hari Kerja dari tarikh borang permohonan diterima dan diterima oleh Penyedia PRS. Harap maklum bahawa hak bertenang ini hanya diberikan kepada ahli yang pertama kali berdaftar dengan PPA yang melabur dengan mana-mana penyedia PRS.
Sumbangan Permulaan Minimum RM 100
Sumbangan Tambahan Minimum RM 50
Pengeluaran Minimum RM50 atau 100 Unit.

Rakan Kongsi Dana

  • Principal Distributors
  • CIMB Bank

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Bayaran dan caj yang dikenakan oleh Principal Asset Management

Yuran Jualan Maks. 3.00% daripada NAB seunit *
Yuran Pengurusan 1.40% p.a. NAB Tabung
Yuran Penukaran Maksimum RM25 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan ke penyedia PRS yang lain.
Nota: Semua transaksi pemindahan antara penyedia PRS hanya dibenarkan untuk Unit Vested.
 
Yuran Pemegang Amanah 0.04% p.a. NAB Dana.

* Yuran Pengurusan tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan.
^ Yuran Pemegang Amanah tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan. Yuran Pemegang Amanah merangkumi yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing.

 Bayaran dan caj yang dikenakan oleh Pentadbir Pencen Swasta ("PPA")

Bayaran pembukaan akaun PPA RM 10*
Yuran tahunan PPA^ RM 8
Bayaran pengeluaran pra-persaraan PPA RM25 setiap transaksi
Bayaran pemindahan PPA (kepada penyedia PRS lain) RM25 setiap transaksi
Bayaran pentadbiran PPA # 0.04% p.a. NAB Dana

* Bayaran ini akan dibebaskan dengan syarat berikut:
1) Sumbangan minimum RM1,000 bagi setiap transaksi;
2) RSP bulanan minimum RM100 sebulan melalui bank yang dibenarkan; atau
3) Syarat-syarat lain yang mungkin kami putuskan dari semasa ke semasa.
^ Tidak dibayar untuk tahun akaun dibuka dan pada tahun di mana tidak ada sumbangan.
# Bayaran pentadbiran PPA tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan.