Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Asia Titans Fund EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-04-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Asia Titans Fund 12.21% 13.94% -7.77% 38.76% 143.89% 1.0127 119.00
Penanda aras 7.19% 12.38% -12.78% 13.11% 94.09%
Penanda aras : MSCI All Country Asia ex Japan Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Nov-2022 2.66 2.96
Nov-2021 3.43 3.01
Nov-2020 2.85 2.75
Nov-2019 2.82 3.38

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Untuk mencari pertumbuhan modal dengan melabur terutamanya dalam ekuiti dan instrumen berkaitan ekuiti di Asia kecuali Jepun (tidak termasuk Malaysia). Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk mewujudkan Kelas baru ( es ) dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai tempoh pelaburan jangka panjang;
 • mahukan portfolio ekuiti yang pelbagai di rantau Asia;
 • boleh menerima ketidaktentuan ketara dalam pulangan pelaburan dalam jangka pendek, dan kemungkinan pulangan negatif; dan/atau
 • mencari peningkatan modal dalam jangka masa panjang.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan  Kelas MYR: Pengurus boleh menggunakan budi bicara untuk mengagihkan sebahagian atau seluruh pendapatan yang dapat diagihkan Kelas. Pembahagian ( jika ada ) mungkin berbeza dari satu tempoh ke tempoh bergantung pada objektif pelaburan dan prestasi Kelas.
 
Tempoh Masa Pelaburan  Disyorkan 5 tahun atau lebih lama.
 
Pelaburan Permulaan# Non-RSP: Minimum MYR500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

RSP: Minimum MYR500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KW-MIS adalah MYR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP atau mengikut jumlah yang dinyatakan di atas, mana yang lebih tinggi. Harap maklum bahawa mungkin ada perubahan pada status kelayakan Dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini
 
Pelaburan Tambahan Non-RSP: MYR200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

RSP: MYR200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh bertenang

Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( iaitu dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan ahli Principal Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan. 

Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimum 400 unit atau jumlah unit lain yang boleh diputuskan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Dasar dan strategi pelaburan Dana ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal dengan melabur terutamanya dalam sekuriti ekuiti syarikat yang berdomisili, disenaraikan dalam, dan / atau mempunyai operasi yang signifikan di Asia bekas Jepun. ‘ Operasi penting ’ bermaksud perniagaan utama syarikat. Sebagai contoh, Dana boleh melabur dalam syarikat dengan perniagaan / operasi yang signifikan di Thailand tetapi disenaraikan di Bursa Saham New York. Ambang untuk ‘ operasi penting ’ adalah jika lebih daripada 25% daripada jumlah pendapatan kumpulan berasal dari negara-negara di Asia bekas Jepun. Pengiraan akan dibuat berdasarkan laporan kewangan terbaru yang dikeluarkan oleh syarikat (mis. Laporan sementara dan tahunan). Dana juga boleh melabur dalam instrumen yang dikeluarkan oleh syarikat yang diperbadankan di Asia bekas Jepun tetapi disenaraikan atau diperdagangkan di bursa di luar Asia bekas Jepun. Mulai 16 Ogos 2021, Dana juga boleh melabur sehingga 20% NAVnya dalam syarikat yang disenaraikan secara global dengan beberapa operasi atau perniagaan di rantau Asia bekas Jepun untuk merebut peluang pertumbuhan. Dalam keadaan pasaran biasa, Dana akan melabur terutamanya dalam stok biasa. Dana boleh mencari peluang pelaburan dalam jenis sekuriti boleh alih lain termasuk sekuriti pendapatan tetap dan juga CIS yang sesuai dengan objektif Dana, tertakluk kepada kehendak GUTF. Strategi peruntukan aset untuk Dana ini adalah seperti berikut:
 • antara 70% hingga 99.5% (kedua-duanya termasuk) NAV Dana dalam sekuriti ekuiti di Asia bekas Jepun;
 • sehingga 28% NAV Dana dalam pelaburan yang dibenarkan; dan
 • sekurang-kurangnya 0.5% daripada NAV Dana dalam aset cair.
Pengurus Principal Asset Management Berhad.
 
Tarikh Pelancaran 1 Mac 2006.
 

Rakan Kongsi Dana

 • CIMB Private Banking
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • Philip Mutual Berhad
 • UOB Kayhian

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 6.5% pada NAB setiap unit.
 
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.85% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang Amanah: Hingga 0.035% setahun ( merangkumi yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing ( jika ada ) ) NAV Dana.
 
Yuran Penukaran Peralihan dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau Utama Malaysia yang lain ( atau kelasnya ). Anda mungkin dikenakan Yuran Peralihan yang sama dengan perbezaan ( jika ada ) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dari Kelas lain atau dana Principal Malaysia ( atau yang lain kelas ). Anda tidak akan dikenakan Bayaran Beralih, jika dana Kelas atau Principal Malaysia ( atau kelasnya ) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah daripada Yuran Permohonan Kelas. Sebagai tambahan kepada Yuran Peralihan, anda mungkin akan dikenakan MYR100 sebagai bayaran pentadbiran untuk setiap suis. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran.