Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal PRS Plus Equity (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal PRS Plus Equity) - Kelas A

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-08-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal PRS Plus Equity (formerly known as CIMB-Principal PRS Plus Equity) - Class A 3.02% 15.86% 4.05% 20.49% 26.78% 0.6132 7.02
Penanda aras 5.26% 8.00% 25.97% 46.94% 97.35%
Penanda aras : The Fund has a target return of 8% per annum This is not a guaranteed return and is only a measurement of the Fund’s performance. The Fund may not achieve the target return in any particular financial year but targets to achieve this growth over the long-term.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Dec-2020 2.01 3.26

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal PRS Plus adalah Skim pelaburan yang dirancang untuk memudahkan ahli mengumpulkan simpanan * untuk persaraan.


Dana ini sesuai untuk ahli yang mencari penghargaan modal; dan / atau bersedia menerima turun naik yang signifikan dalam nilai pelaburannya.


Nota* Dana ini bukan dana yang dijamin modal atau dana yang dilindungi modal.

Maklumat Dana

Kategori/Jenis Dana Ekuiti
Penanda Aras

Dana ini mempunyai sasaran pulangan 8% setahun. Ini bukan pulangan yang dijamin dan hanya ukuran prestasi Dana. Dana mungkin tidak mencapai sasaran pulangan pada tahun kewangan tertentu tetapi sasaran untuk mencapai pertumbuhan ini dalam jangka panjang.

Pembahagian Aset

• Antara 70% hingga 99.8% (kedua-duanya termasuk) NAB Dana akan dilaburkan dalam ekuiti; dan

• Sekurang-kurangnya 0.2% NAB dana akan dilaburkan dalam aset cair untuk tujuan kecairan.

Risiko Principal Risiko khusus saham, risiko yang berkaitan dengan posisi pertahanan sementara, risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam waran / opsyen, dan risiko konsentrasi.
Dasar Pengagihan Dana ini tidak dijangka untuk membayar sebarang pengagihan.
Tarikh Pelancaran 12 November 2012
Hujung Tahun Kewangan 31 Januari
Tempoh Bertenang Enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh Penyedia PRS. Sila ambil perhatian bahawa hak tempoh bertenang ini hanya diberikan kepada Ahli yang pertama kali mendaftar dengan mana-mana penyedia PRS.
Sumbangan Minimum RM 100
Sumbangan Tambahan Minimum RM 50
Pengeluaran Minimum RM50 atau 100 Unit

Rakan Kongsi Dana

  • Principal Distributors
  • CIMB Bank

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami. 

Yuran Dana

Bayaran dan caj yang dikenakan oleh Principal Asset Management

Caj Jualan Maks. 3.00% daripada NAB seunit *
Yuran pengurusan 1.40% setahun dari NAB Dana
Yuran Penukaran (kepada penyedia PRS lain) Maksimum RM25 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan ke penyedia PRS yang lain.
Nota: Semua transaksi pemindahan antara penyedia PRS hanya dibenarkan untuk Unit Vested.
Yuran pemegang amanah 0.04% setahun dari NAB Dana

* Yuran Pengurusan tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan.
^ Yuran Pemegang Amanah tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan. Yuran Pemegang Amanah merangkumi yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing.

Bayaran dan caj yang dikenakan oleh Pentadbir Pencen Swasta ("PPA")

Yuran pembukaan akaun PPA RM 10
Yuran tahunan PPA^ RM 8
Yuran pengeluaran sebelum persaraan PPA RM 25 setiap transaksi
Yuran Penukaran (kepada penyedia PRS lain) PPA RM 25 setiap transaksi
Yuran pentadbiran PPA# 0.04% setahun dari NAB Dana


^ Tidak dibayar untuk tahun akaun dibuka dan pada tahun di mana tidak ada sumbangan.
# Bayaran pentadbiran PPA tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan.