Principal PRS Campaign 2023 (Direct Chanel)_Top banner

Dapatkan ganjaran eksklusif apabila anda menyumbang ke dalam PRS melalui Chanel Langsung Principal

Dapatkan ganjaran apabila anda melabur dalam dana Principal PRS!

Kategori1

Tempoh Kempen

Kriteria2

Ganjaran

A

1 Ogos 23 - 30 Sep 23

Sumbangan minimum sebanyak RM3,000 bagi setiap transaksi ke dalam dana Principal PRS (Kelas A atau Kelas sahaja.)

Baucar AEON bernilai RM50

B

1 Okt 23 - 31 Dis 23

Sumbangan minimum sebanyak RM3,000 bagi setiap transaksi ke dalam dana Principal PRS (Kelas A atau Kelas sahaja.)

Baucar AEON bernilai RM30

C

1 Ogos 23 - 31 Dis 23

Sumbangan minimum sebanyak RM6,000 bagi setiap transaksi ke dalam dana Principal PRS (Kelas A atau Kelas sahaja.)

Baucar AEON bernilai RM80 + Jam Tangan Pintar Utama3

1 Setiap peserta hanya boleh mengambil bahagian dalam satu (1) Kategori sepanjang Tempoh Kempen. 

2 Sumbangan (termasuk pembukaan akaun baru, tambah nilai dan pemindahan masuk) mestilah dana baru kepada Pengetua. Ia tidak termasuk:

  1. bertukar daripada dana Principal PRS yang lain.

  2. tebus & melabur semula (Redeem & Reinvest) daripada dana unit amanah Principal.

  3. caruman berulang secara automatik daripada ahli PRS sedia ada yang sudah mendaftar di bawah pelan simpanan tetap (RSP).

3 Untuk lima puluh (50) Peserta Berkelayakan pertama sahaja.

Sila klik di sini untuk terma dan syarat (T&C) yang terpakai untuk Kempen ini.

Bagaimana untuk mengambil bahagian??

Hubungi Pakar PRS kami untuk maklumat lanjut:

En. Safwan Samsudin

Apa yang perlu dilakukan seterusnya?


Penafian: Maklumat ini bertujuan untuk maklumat umum anda sahaja dan tidak boleh ditafsirkan sebagai tawaran atau cadangan untuk melabur dalam Dana kami dan tidak mengambil kira keadaan tertentu pelabur. Dokumen Pendedahan berikut telah didaftarkan dengan sewajarnya dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ("SC"): PRS Plus^ Dokumen Pendedahan Penggantian Keempat bertarikh 23 September 2022 dan Principal Islamic PRS Plus^ Dokumen Pendedahan Penggantian Keempat bertarikh 23 September 2022 (secara kolektif dirujuk sebagai "Dokumen Pendedahan"). Kami mengesyorkan agar anda membaca dan memahami kandungan Dokumen Pendedahan ini sebelum menyumbang dan anda menyimpan Dokumen Pendedahan tersebut untuk rekod anda. Salinan Dokumen Pendedahan termasuk apa-apa tambahan dan Lembaran Serlahan Produk (jika ada) boleh didapati di pejabat, pengedar atau laman web kami di www.principal.com.my. Pengeluaran mana-mana unit yang berkaitan dengan Dokumen Pendedahan hanya akan dibuat apabila menerima permohonan yang dirujuk dan disertakan dengan salinan Dokumen Pendedahan. Terdapat yuran dan caj yang terlibat dalam menyumbang dalam PRS. Kami mencadangkan agar anda mempertimbangkan yuran dan caj ini dengan teliti sebelum membuat sumbangan. Harga unit dan pengagihan pendapatan, jika ada, boleh jatuh atau naik. Prestasi masa lalu tidak mencerminkan prestasi masa depan dan pengagihan pendapatan tidak dijamin. Untuk risiko tertentu yang berkaitan dengan PRS, sila rujuk Dokumen Pendedahan. Sebagai pelabur, anda harus membuat penilaian risiko anda sendiri dan mendapatkan nasihat profesional, jika perlu. SC tidak menyemak iklan yang dikeluarkan oleh Principal.

^Nama "PRS Plus" ialah nama penyelesaian PRS oleh Principal. Ia sama sekali tidak menunjukkan atau menjamin bahawa Skim ini semestinya mengatasi skim persaraan swasta lain atau mempunyai ciri-ciri tambahan yang mungkin kurang dalam penyelesaian PRS yang lain.