Bukan hari perniagaan bagi Principal China Multi Asset Income Fund (CMAI)

  • Disebabkan cuti Bank di HK dan China dan tiada dagangan boleh dilakukan dalam tempoh ini bagi 01 Mei 2024, 02 Mei 2024, 03 Mei 2024 dan 15 Mei 2024.

Public Holidays Announcement_23102023

CMAI - Hari Perniagaan

Isnin hingga Jumaat apabila Bursa Malaysia Securities Berhad dibuka untuk dagangan, dan bank-bank di Kuala Lumpur dan / atau Selangor dibuka untuk perniagaan. Berkenaan dengan Dana Sasaran, ia bermakna Hari di mana bank-bank di Hong Kong dan pasaran yang dikawal selia di negara-negara di mana Dana Sasaran dilaburkan secara material biasanya terbuka untuk perniagaan.

Nota: Kami boleh mengisytiharkan hari perniagaan tertentu sebagai Hari bukan perniagaan jika bidang kuasa Dana Sasaran mengisytiharkan hari bukan perniagaan sebagai/atau jika Pengurus Dana Sasaran mengisytiharkan hari bukan urus niaga. Maklumat ini akan disampaikan kepada anda melalui laman web kami.