Bukan hari perniagaan bagi Principal China Multi Asset Income Fund (CMAI)

29 Mac 2024,01 April 2024,04 April 2024 dan 05 April 2024

  • Disebabkan cuti Bank di HK dan China dan tiada dagangan boleh dilakukan dalam tempoh ini, kami perlu mengisytiharkan hari bukan perniagaan untuk Principal China Multi Asset Income Fund (CMAI),

  • bagi 29 Mac 2024,01 April 2024,04 April 2024 dan 05 April 2024

Public Holidays Announcement_23102023

CMAI

Isnin hingga Jumaat apabila Bursa Malaysia Securities Berhad dibuka untuk dagangan, dan bank-bank di Kuala Lumpur dan / atau Selangor dibuka untuk perniagaan. Berkenaan dengan Dana Sasaran, ia bermakna Hari di mana bank-bank di Hong Kong dan pasaran yang dikawal selia di negara-negara di mana Dana Sasaran dilaburkan secara material biasanya terbuka untuk perniagaan.
Nota: Kami boleh mengisytiharkan hari perniagaan tertentu sebagai Hari bukan perniagaan jika bidang kuasa Dana Sasaran mengisytiharkan hari bukan perniagaan sebagai/atau jika Pengurus Dana Sasaran mengisytiharkan hari bukan urus niaga. Maklumat ini akan disampaikan kepada anda melalui laman web kami.